Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

5
Cổ phiếu
5.981B
Giá trị vốn hóa thị trường
146
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
+0.14%
Hiệu suất Tháng
+1.00%
Hiệu suất Năm
+0.17%
Hiệu suất YTD
           
ENHL ENERGOPROJEKT HOLD
313.000.00%0.00Bán20564165.003.421B
GMON GOSA MONTAZA AD
2000.0011.11%200.00Mua311622000.00442.276M
JESV JEDINSTVO AD SEVOJ
8300.000.00%0.00Bán15124500.002.118B
PUUE PUTEVI AD UZICE
300.000.00%0.00Mua2600.00
SPRU SREMPUT AD RUMA
1107.000.64%7.00Bán44428.00
Tải thêm