Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

3
Cổ phiếu
3.837B
Giá trị vốn hóa thị trường
16
Khối lượng
+0.29%
Thay đổi
+7.34%
Hiệu suất Tháng
+12.14%
Hiệu suất Năm
+0.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ENHLENERGOPROJEKT HOLD
351.00RSD0.29%1.00RSD
Mua
165.616K3.837BRSD8.1243.11RSD
PUUEPUTEVI AD UZICE
256.00RSD1.59%4.00RSD
Bán
17043.52K
SEVBSEVERNI BANAT AD K
490.00RSD−23.56%−151.00RSD16681.34K