Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

4
Cổ phiếu
3.057B
Giá trị vốn hóa thị trường
115
Khối lượng
−3.66%
Thay đổi
−1.19%
Hiệu suất Tháng
−15.51%
Hiệu suất Năm
−3.66%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GFOMGOSA FOM AD
350.00RSD0.00%0.00RSD
Theo dõi
10235.7K
MTLCMETALAC AD GORNJI
1580.00RSD−3.66%−60.00RSD
Bán
115181.7K3.057BRSD
THNRZTEHNORADIONICA A D
200.00RSD0.00%0.00RSD
Bán
346.8K
TLVCTERMOVENT SC LIVNI
2499.00RSD−3.88%−101.00RSD
Bán
50124.95K