Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

2
Cổ phiếu
3.483B
Giá trị vốn hóa thị trường
100
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.56%
Hiệu suất Tháng
−0.61%
Hiệu suất Năm
−7.69%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
MTLC METALAC AD GORNJI
1800.000.00%0.00Bán100180000.003.483B
VGAR VAGAR A.D. NOVI SAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
600.000.00%0.00Mua9456400.00
Tải thêm