Vận chuyển (Khu vực)

2
Cổ phiếu
59.544B
Giá trị vốn hóa thị trường
14
Khối lượng
0%
Thay đổi
+13.33%
Hiệu suất Tháng
+51.11%
Hiệu suất Năm
+14.09%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AEROAERO
1700.00RSD0.00%0.00RSD
Mua
1423.8K59.544BRSD
JGPKJUGOPREVOZ KRUSEVA
9360.00RSD0.00%0.00RSD
Theo dõi
78730.08K