Vận chuyển (Khu vực)

2
Cổ phiếu
40.280B
Giá trị vốn hóa thị trường
17
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−0.35%
Hiệu suất Tháng
+9.14%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
           
AERO AERO
1146.00-0.35%-4.00Theo dõi1719482.0040.140B
TRVZ TRANSPORT VOZDOVAC
1007.000.70%7.00Sức mua mạnh99063.00
Tải thêm