Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
8.395B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.140M
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
−8.79%
Hiệu suất Tháng
−7.52%
Hiệu suất Năm
+0.10%
Hiệu suất YTD
           
5GZ HGH
0.010.00%0.00Bán400.300K4403.3019.589M-0.00
BHU SUTL ENTERPRISE
0.482.13%0.01Bán17.000K8160.0041.269M8.190.06
BQF XMH^
0.110.00%0.00Bán2.000K222.0012.130M9.490.01
C52 COMFORTDELGRO
1.380.73%0.01Bán6.116M8439942.002.991B22.830.0622589.00
S58 SATS
3.970.25%0.01Bán1.809M7181333.004.455B218.780.02
S61 SBS TRANSIT
2.81-0.35%-0.01Bán3.700K10397.00876.340M17.030.1710024.00
Tải thêm