Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Singapore

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại4.079B SGD2.49%2.33%933.374K427
Truyền thông85.482B SGD4.16%0.06%6.327M24
Khách hàng Lâu năm31.526B SGD1.92%−0.19%241.044K59
Hàng tiêu dùng không lâu bền31.669B SGD3.97%−0.45%9.084M618
Dịch vụ Khách hàng25.436B SGD2.42%−0.91%14.699M644
Dịch vụ Phân phối3.312B SGD3.72%−0.02%147.692K435
Công nghệ Điện tử18.739B SGD4.43%0.23%2.495M822
Năng lượng Mỏ25.987B SGD0.36%0.24%441.479K410
Tài chính367.964B SGD5.42%0.06%4.22M9111
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe20.71B SGD0.67%−0.01%327.171K216
Công nghệ Sức khỏe8.486B SGD4.87%0.80%338.944K310
Dịch vụ Công nghiệp15.994B SGD4.75%0.29%1.779M337
Hỗn hợp4.122B SGD10.07%−0.55%1.726M256
Khoáng sản phi năng lượng2.768B SGD3.79%0.83%85.198K618
Công nghiệp Chế biến33.245B SGD5.27%−0.03%3.609M625
Sản xuất Chế tạo39.934B SGD3.29%0.20%38.119M948
Bán Lẻ42.326B SGD0.64%−0.41%493.315K623
Dịch vụ Công nghệ2.972B SGD1.94%0.99%267.335K413
Vận chuyển70.624B SGD2.14%−0.60%1.354M530
Công ty dịch vụ công cộng12.961B SGD2.81%−0.17%2.786M210