Giới thiệu

Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) là sàn giao dịch duy nhất hoạt động trên thị trường chứng khoán Singapore. Đây là kết quả của cuộc sáp nhập giữa Sàn Giao dịch Quốc gia Singapore và Sàn Giao dịch Tiền tệ Quốc tế Singapore. SGX niêm yết 754 công ty với vốn hoá thị trường khoảng 700 tỷ dollar Mỹ. Sàn này dùng hệ thống SGX QUEST để cập nhật thông tin bảng giá điện tử và thực thi khớp lệnh. Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã được giao dịch nhiều như Singtel, DBS Bank, Keppel Corporation, CapitaLand và Creative Technology.

Chỉ số chính của các mã cổ phiếu Singapore là FTSE Straits Times (STI). Chỉ số này theo dõi hiệu quả hoạt động của 30 công ty niêm yết hàng đầu và được coi là chỉ số tiêu chuẩn cho thị trường cổ phiếu Singapore. STI được tính toán và quản lý bởi tập đoàn FTSE, do Sàn Giao dịch Chứng khoán London sở hữu. TradingView có các công cụ như lọc cổ phiếu và bảng giá điện tử nhằm giúp các nhà giao dịch tìm kiếm được những cổ phiểu tốt nhất tại Singapore.