Truyền thông (Khu vực)

5
Cổ phiếu
80.375B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.307M
Khối lượng
+0.69%
Thay đổi
−1.71%
Hiệu suất Tháng
−14.05%
Hiệu suất Năm
−10.06%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AWVCAPTII
0.330 SGD0.00%2.5K0.3610.546M SGD−0.15 SGD−152.52%3.79%Truyền thông
CC3STARHUB
1.09 SGD+0.93%88.7K0.121.887B SGD26.780.04 SGD−49.69%4.59%Truyền thông
Mua
CJLUNETLINK NBN TR
TF
0.840 SGD+1.20%5.81M1.163.176B SGD30.430.03 SGD+19.48%6.43%Truyền thông
Sức mua mạnh
Z74SINGTEL
2.28 SGD0.00%10.917M0.4237.795B SGD11.830.19 SGD+206.03%6.51%Truyền thông
Sức mua mạnh
Z77SINGTEL 10
2.29 SGD+0.88%41.36K0.4237.795B SGD11.880.19 SGD+206.03%6.51%Truyền thông
Sức mua mạnh