Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

46
Cổ phiếu
27.240B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.200M
Khối lượng
+0.48%
Thay đổi
−3.05%
Hiệu suất Tháng
+17.80%
Hiệu suất Năm
+7.08%
Hiệu suất YTD
          
1A0 KATRINA
0.090.00%0.00Bán50021.763M-0.05
1B0 MM2 ASIA
0.05-1.96%-0.00Sức bán mạnh1.153M123.257M-0.04
1D0 KIMLY
0.371.37%0.01Bán57.300K440.320M11.970.03
1D3 LIFEBRANDZ
0.000.00%0.00Bán5.960M10.302M-0.00
1G1 RE&S HLDG
0.200.00%0.00Mua30.200K69.030M7.280.03
1G6 NO SIGNBOARD
0.04-13.64%-0.01Bán1.000K20.808M-0.02145.00
40E SPACKMAN
0.0125.00%0.00Mua7.941M9.508M-0.02
42R JUMBO
0.301.69%0.01Bán32.300K192.696M-0.02
533 ABR
0.47-3.12%-0.01Bán55.500K96.478M15.890.03
540 TUNG LOK REST
0.1524.17%0.03Mua30.400K40.886M40.270.00
596 PAVILLON
0.037.14%0.00Bán90.800K11.632M-0.02
5DO SAKAE
0.100.98%0.00Bán10.000K14.366M6.140.02
5H0 SINGHAIYI
0.10-3.92%-0.00Mua529.000K429.627M-0.0041.00
5I1 KOP
0.060.00%0.00Mua375.700K69.802M-0.01
5KI SOUP RESTAURANT
0.097.14%0.01Bán52.000K23.464M30.000.00251.00
5ML OLD CHANG KEE
0.70-0.70%-0.01Bán20.000K86.176M9.860.07
5OI JAPAN FOODS
0.40-1.23%-0.01Bán10070.611M19.470.02408.00
5OX MARY CHIA
0.050.00%0.00Mua60011.663M5.100.01
5RA AP STRATEGIC
0.000.00%0.00Sức bán mạnh30.100K17.826M-0.00
A34 AMARA
0.35-2.78%-0.01Sức bán mạnh15.100K201.239M-0.01458.00
AVX HL GLOBAL ENT
0.280.00%0.00Bán14.400K27.455M-0.00159.00
B28 BONVESTS
0.970.00%0.00Sức mua mạnh3.700K391.479M-0.08
B58 BANYAN TREE
0.32-1.56%-0.01Bán61.600K272.260M-0.11
BKW DATAPULSE TECH
0.150.69%0.00Bán30031.985M-0.03
BOU INFORMATICS^
0.04100.00%0.02Sức mua mạnh1.400K3.724M-0.01
CNE MINDCHAMPS
0.271.92%0.01Bán9.900K62.816M23.420.01
DRX ST GROUP FOOD
0.09-7.37%-0.01Bán10021.338M-0.00
G13 GENTING SING
0.730.00%0.00Bán3.302M8.868B32.380.02
H07 STAMFORD LAND
0.500.00%0.00Bán125.000K387.055M46.700.01582.00
H12 HOTEL ROYAL
3.100.00%0.00Mua300312.480M-0.20568.00
H15 HPL
3.33-1.48%-0.05Bán1.000K1.735B-0.27
H18 HOTEL GRAND
1.020.99%0.01Bán32.000K754.215M17.770.06
L38 AF GLOBAL
0.091.10%0.00Bán210.700K97.119M-0.01
M04 MAN ORIENTAL USD
2.01-1.47%-0.03Bán2.600K3.475B-0.43
OMK VIVIDTHREE
0.044.76%0.00Bán5.000K14.697M-0.01
OU8 CENTURION
0.340.00%0.00Bán218.800K281.661M57.760.01457.00
RQ1 OVERSEAS EDU
0.270.00%0.00Bán168.800K110.071M12.160.02400.00
S07 SHANGRI-LA HKD
6.07-2.72%-0.17Sức bán mạnh5.700K3.733B-0.0925600.00
S7OU ASIAN PAY TV TR
0.130.00%0.00Bán90.400K242.052M11.260.01977.00
S85 STRACO
0.471.06%0.01Bán87.900K397.024M26.260.02
T39 SPH
1.941.04%0.02Mua2.496M3.103B-0.043875.00
URR SIM LEISURE
0.21-2.27%-0.01Mua47.000K31.744M24.180.01
VL6 KOUFU
0.620.00%0.00Bán100353.891M20.580.03
XJB GHY CULTURE
0.590.00%0.00Bán7.000K638.906M22.370.03120.00
Y3D MDR LIMITED
0.070.00%0.00Bán9.000K64.319M-0.01
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1009.340M-0.00
Tải thêm