Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

47
Cổ phiếu
26.748B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.656M
Khối lượng
+0.46%
Thay đổi
+8.14%
Hiệu suất Tháng
+2.88%
Hiệu suất Năm
−2.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1A0KATRINA
0.024 SGD−11.11%81K0.365.623M SGD7.500.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
1B0MM2 ASIA
0.032 SGD0.00%160.6K0.1589.299M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
1D0KIMLY
0.310 SGD0.00%10.1K0.08384.948M SGD10.580.03 SGD−11.21%5.42%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
1D3LIFEBRANDZ
0.002 SGD0.00%5000.004.121M SGD−0.00 SGD−129.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1G1RE&S HLDG
0.260 SGD0.00%9000.0592.04M SGD12.040.02 SGD−19.40%6.92%Dịch vụ Khách hàng
40ESPACKMAN
0.003 SGD0.00%671.1K0.745.515M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
42RJUMBO
0.275 SGD0.00%37.7K0.57176.638M SGD12.060.02 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
540TUNG LOK REST
0.116 SGD0.00%38K1.7131.83M SGD9.210.01 SGD6.64%Dịch vụ Khách hàng
584OEL
0.006 SGD−14.29%100K0.206.537M SGD−0.00 SGD−52.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5DOSAKAE
0.150 SGD−14.29%1.4K0.0820.921M SGD16.130.01 SGD−38.82%3.33%Dịch vụ Khách hàng
5DPHEETON
0.270 SGD0.00%167K0.87131.688M SGD−0.01 SGD−188.24%1.39%Dịch vụ Khách hàng
5EFADVENTUS
0.004 SGD0.00%1.2M1.869.806M SGD−0.00 SGD−133.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5JKHIAP HOE
0.655 SGD−0.76%7.5K0.17310.568M SGD−0.04 SGD−135.06%0.91%Dịch vụ Khách hàng
5KISOUP HOLDINGS
0.079 SGD+5.33%35.1K7.7722.067M SGD12.740.01 SGD+121.43%2.53%Dịch vụ Khách hàng
5MLOLD CHANG KEE
0.640 SGD−1.54%8000.0478.894M SGD9.830.07 SGD+32.32%3.08%Dịch vụ Khách hàng
5OIJAPAN FOODS
0.330 SGD+4.76%15.9K0.3854.944M SGD30.840.01 SGD+10.31%4.13%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
5OXMARY CHIA
0.022 SGD0.00%1000.005.108M SGD−0.01 SGD−79.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5RAAP STRATEGIC
0.001 SGD0.00%5M31.9617.829M SGD−0.00 SGD−50.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
A34AMARA
0.600 SGD0.00%38.9K0.07344.981M SGD48.780.01 SGD0.83%Dịch vụ Khách hàng
AVXHL GLOBAL ENT
0.235 SGD0.00%1K0.0522.639M SGD18.950.01 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
AZAIPC CORP^
0.104 SGD0.00%3.5K0.438.87M SGD−0.12 SGD+6.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
B28BONVESTS
1.02 SGD0.00%6000.06409.547M SGD27.870.04 SGD1.57%Dịch vụ Khách hàng
B58BANYAN TREE
0.360 SGD0.00%46.4K0.91312.013M SGD257.140.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
BKWDATAPULSE TECH^
0.094 SGD−3.09%5000.0123.244M SGD−0.01 SGD+68.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CNEMINDCHAMPS
0.255 SGD−1.92%1K0.0263.146M SGD7.200.04 SGD+218.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DRXST GROUP FOOD
0.170 SGD−2.86%1.2K0.0041.335M SGD22.970.01 SGD+57.45%2.29%Dịch vụ Khách hàng
G13GENTING SING
1.010 SGD+3.06%40.215M1.3911.824B SGD22.900.04 SGD+94.27%3.57%Dịch vụ Khách hàng
Mua
H07STAMFORD LAND
0.385 SGD0.00%15K0.07574.71M SGD3.390.11 SGD+298.95%3.90%Dịch vụ Khách hàng
H12HOTEL ROYAL
1.85 SGD−1.60%13.2K2.20223.776M SGD94.390.02 SGD1.35%Dịch vụ Khách hàng
H15HPL
3.58 SGD0.00%3.3K0.451.866B SGD34.690.10 SGD1.40%Dịch vụ Khách hàng
H18HOTEL GRAND
0.785 SGD−1.26%9K0.24587.844M SGD100.640.01 SGD−86.41%2.52%Dịch vụ Khách hàng
L38AF GLOBAL
0.081 SGD+10.96%5.3K0.2085.507M SGD50.630.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
M04MAN ORIENTAL USD
1.55 USD−1.90%33.5K1.193.65B SGD−0.11 SGD+74.96%0.69%Dịch vụ Khách hàng
NPLNIKS PROF
0.190 SGD0.00%40K0.5424.7M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
OMKVIVIDTHREE
0.032 SGD+14.29%1.9K0.0011.888M SGD−0.01 SGD+45.83%0.00%Dịch vụ Khách hàng
OU8CENTURION
0.400 SGD+1.27%49.5K0.39336.311M SGD4.380.09 SGD+1475.86%3.75%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RQ1OVERSEAS EDU
0.215 SGD0.00%35K0.3389.303M SGD12.950.02 SGD−23.85%5.12%Dịch vụ Khách hàng
S07SHANGRI-LA HKD
5.12 HKD−1.16%104.4K10.023.179B SGD17.810.05 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
S7OUASIAN PAY TV TR
TF
0.090 SGD−1.10%166.9K0.41164.378M SGD4.290.02 SGD+0.96%11.26%Dịch vụ Khách hàng
S85STRACO
0.470 SGD0.00%7000.02401.834M SGD100.000.00 SGD−73.74%2.13%Dịch vụ Khách hàng
SEJNOONTALK MEDIA
0.089 SGD+1.14%15.1K1.2217.622M SGD−0.02 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
URRSIM LEISURE
0.485 SGD+5.43%2.6K0.1880.202M SGD11.660.04 SGD+357.14%3.08%Dịch vụ Khách hàng
VT117LIVE
2.70 SGD−14.29%51.9K0.9820.79M SGD2.161.25 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
WJPVICOM LTD
1.34 SGD0.00%23.2K0.39475.121M SGD17.590.08 SGD+0.79%4.53%Dịch vụ Khách hàng
XJBGHY CULTURE
0.380 SGD0.00%3000.03408.041M SGD−0.01 SGD−134.21%0.26%Dịch vụ Khách hàng
YK9YKGI
0.117 SGD0.00%5000.0149.725M SGD21.670.01 SGD4.36%Dịch vụ Khách hàng
YYBBACUI TECH
0.003 SGD0.00%2000.003.269M SGD3.750.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng