Các công ty Singapore tham gia một lĩnh vực: Distribution Services

Những Các công ty Singapore sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Distribution Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1A1WONG FONG IND
0.124 SGD+6.90%29.6K0.5329.14M SGD7.900.02 SGD+10.56%4.84%
1V3MOOREAST
0.114 SGD−4.20%68.9K2.5129.526M SGD−0.01 SGD+13.48%0.00%
42ECHOO CHIANG
0.390 SGD−2.50%5K0.5281.027M SGD7.680.05 SGD+23.30%5.90%
42LTAKA JEWELLERY
0.062 SGD−1.59%27.8K0.7634.683M SGD4.280.01 SGD+202.08%0.00%
583PROGEN
0.039 SGD−2.50%137K1.6115.23M SGD−0.00 SGD+58.82%0.00%
5IFNATURAL COOL
0.029 SGD0.00%102.6K2.937.263M SGD12.080.00 SGD0.00%
5LESITRA
0.012 SGD−7.69%10K0.0417.8M SGD−0.00 SGD−650.00%0.00%
5OQTEHO INTL
0.048 SGD−2.04%9000.1011.3M SGD5.050.01 SGD−4.04%2.08%
9QXBEVERLYJCG
0.015 SGD−21.05%4.462M1.418.732M SGD−0.01 SGD0.00%0.00%
A55ASIA ENTERPRISES
0.141 SGD0.00%11.1K0.0248.099M SGD7.920.02 SGD+63.30%5.67%
AAJSUNMOONFOOD
0.018 SGD−5.26%1.987M1.9916.258M SGD0.00%
AGSTHEHOURGLASS
1.54 SGD−0.65%247K0.551.036B SGD6.150.25 SGD+52.31%5.19%
AWCBROOK CROMPTON
0.515 SGD+3.00%72.8K15.4218.261M SGD4.380.12 SGD+56.80%3.88%
AWITHAKRAL
0.600 SGD+0.84%1.8K0.1476.722M SGD9.400.06 SGD−48.76%6.67%
AWZMULTI-CHEM
2.40 SGD0.00%6000.03216.229M SGD7.970.30 SGD+8.70%8.29%
B26BAN LEONG
0.325 SGD0.00%10K0.4836.856M SGD6.410.05 SGD−32.40%7.23%
B9SCOSMOSTEEL^
0.113 SGD+0.89%2.4K0.0131.419M SGD10.560.01 SGD+32.10%4.42%
BAIDIGILIFE TECH
1.71 SGD+2.40%2000.0723.119M SGD36.460.05 SGD−45.91%0.00%
BDRWILLAS-ARRAY
0.500 SGD+1.01%272.8K2.7743.811M SGD−0.21 SGD−209.31%11.55%
BFUTYE SOON
0.355 SGD−1.39%54.5K2.1430.979M SGD7.290.05 SGD−4.88%3.59%
BIXELLIPSIZ
0.230 SGD+15.00%1000.0038.334M SGD−0.00 SGD−122.22%4.35%
BKZSUNTAR ECO-CITY
0.081 SGD−1.22%8000.145.084M SGD45.000.00 SGD+500.00%0.00%
BLUGRP^
0.048 SGD0.00%1000.018.649M SGD−0.03 SGD−993.33%0.00%
BPFYHI INTL
0.475 SGD0.00%45.3K2.59137.94M SGD10.580.04 SGD−38.41%7.58%
BQNBH GLOBAL
0.146 SGD+16.80%10K0.4943.8M SGD12.700.01 SGD−30.72%3.42%
BRSUSP GROUP^
0.042 SGD−2.33%10K0.473.792M SGD0.00%
C04CASA
0.079 SGD+5.33%7K0.1116.576M SGD8.230.01 SGD−15.04%3.80%
G92CHINA AVIATION
0.905 SGD−3.72%1.815M1.29778.466M SGD9.830.09 SGD+46.42%1.77%
Sức mua mạnh
I06INTRACO^
0.280 SGD−3.45%7.3K0.1331.589M SGD9.860.03 SGD0.00%
L23ENVIRO-HUB
0.020 SGD0.00%69K0.1130.823M SGD28.570.00 SGD−66.67%5.00%
NHDJUBILEE
0.050 SGD0.00%690.9K4.8715.717M SGD3.290.02 SGD0.00%
QSDRESOURCES GBL
1.06 SGD+0.95%2000.0295.4M SGD7.380.14 SGD−12.70%2.83%
QZGACCRELIST LTD
0.043 SGD0.00%1.079M2.4013.424M SGD5.580.01 SGD0.00%
RS1CHINA ENV RES
0.006 SGD−14.29%4.488M25.5813.653M SGD−0.01 SGD−89.47%0.00%
S29STAMFORD TYRES
0.177 SGD0.00%5.5K0.2542.017M SGD11.570.02 SGD+155.00%8.47%
S69SERIAL SYSTEM
0.046 SGD−4.17%50K0.7341.209M SGD−0.02 SGD−231.14%12.17%
T41TELECHOICE INTL^
0.071 SGD0.00%5.6K0.0332.209M SGD−0.03 SGD−330.51%0.00%
UUKPASTURE HOLDINGS
0.101 SGD0.00%1K0.70
V3MMETECH INTL
0.034 SGD0.00%82K0.815.153M SGD−0.03 SGD−181.82%0.00%
Y45SMI VANTAGE^
0.030 SGD0.00%996.7K0.1218.08M SGD−0.01 SGD+60.43%0.00%