Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

43
Cổ phiếu
3.744B
Giá trị vốn hóa thị trường
211.672K
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
+2.76%
Hiệu suất Tháng
+93.32%
Hiệu suất Năm
+90.74%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1D4 AOXIN Q & M
0.250.00%0.00Mua242.800K60700.00127.212M-0.00
1V3 MOOREAST
0.20-6.98%-0.01878.900K175780.00
40B HEALTHBANK
0.090.00%0.00Bán84.000K7560.007.020M
42L TAKA JEWELLERY
0.06-5.88%-0.00Bán401.500K25696.0035.802M15.810.00
581 SUNRISE SHARES
0.085.26%0.00Mua8.878M710216.0015.910M38.000.00
5MD SOON LIAN
0.131.54%0.00Mua50.000K6600.0014.040M4.020.03
5OQ TEHO INTL
0.04-6.25%-0.00Bán19.000K855.0010.594M3.500.01
5TJ FAR EAST
0.090.00%0.00Sức bán mạnh1.400K127.4010.143M-0.04400.00
A55 ASIA ENTERPRISES
0.165.16%0.01Sức mua mạnh12.200K1988.6052.875M32.980.00
AGS THEHOURGLASS
2.160.47%0.01Mua105.100K227016.001.481B13.080.16
AWE SP CORP
0.69-0.72%-0.01Bán6.700K4589.5024.043M38.980.0211.00
AWI THAKRAL
0.521.96%0.01Mua49.300K25636.0066.739M4.380.12
AWZ MULTI-CHEM
1.800.00%0.00Bán23.500K42300.00162.172M7.360.24537.00
B26 BAN LEONG
0.370.00%0.00Bán2.000K740.0041.876M4.930.07220.00
B9S COSMOSTEEL^
0.09-2.17%-0.00Sức bán mạnh111.600K10044.0026.136M12.780.0181.00
BAI DIGILIFE TECH
1.250.00%0.00Bán00.0016.900M-0.332374.00
BDF EXCELPOINT
1.18-0.84%-0.01Mua97.600K115168.00143.179M5.240.23
BDR WILLAS-ARRAY
0.74-0.67%-0.01Mua70.000K51800.0063.053M3.940.19361.00
BDX GSH
0.170.00%0.00Bán20.200K3413.80330.722M-0.01
BFU TYE SOON
0.398.33%0.03Mua800312.0034.033M9.760.04
BHU SUTL ENTERPRISE
0.49-2.00%-0.01Sức bán mạnh2.000K980.0043.009M9.860.05
BIX ELLIPSIZ
0.330.00%0.00Sức bán mạnh30097.5054.167M17.760.02118.00
BKA SIN HENG MACH
0.40-1.23%-0.01Mua20.000K8000.0046.175M17.920.02
BPF YHI INTL
0.480.00%0.00Bán5.400K2619.00140.844M5.710.08
BQN BH GLOBAL
0.250.00%0.00Bán700175.0075.000M62.500.00156.00
C04 CASA
0.0935.82%0.02Sức mua mạnh50045.5014.058M8.700.01
C05 CHEMICAL IND
0.74-1.33%-0.01Bán10074.0056.200M-0.01
GU5 CHINAKUNDATECH
0.025.00%0.00Bán7.400K155.408.196M-0.01
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán32.300K64.6012.542M5.000.00151.00
J03 JADASON
0.030.00%0.00Sức bán mạnh111.000K2886.0018.782M-0.01
K03 KHONG GUAN
1.540.00%0.00Theo dõi9.700K14938.0039.751M
K29 KARIN TECH
0.31-1.59%-0.01Bán20.000K6200.0066.572M12.070.03
NHD JUBILEE
0.060.00%0.00Bán350.000K19250.0017.289M-0.011858.00
QS9 G INVACOM
0.080.00%0.00Bán400.300K31223.4021.190M13.930.01984.00
QSD RESOURCES GBL
0.459.76%0.04Mua1.000K450.0040.500M4.500.09
QZG ACCRELIST LTD
0.06-4.62%-0.00Bán344.900K21383.8019.742M-0.001897.00
RS1 CHINA ENV RES
0.010.00%0.00Bán3.522M38743.1024.304M-0.0039.00
S29 STAMFORD TYRES
0.210.00%0.00Mua6.100K1281.0049.851M20.000.01
S69 SERIAL SYSTEM
0.12-1.69%-0.00Bán405.300K47014.80105.709M7.420.02
T41 TELECHOICE INTL
0.16-5.33%-0.01Bán5.100K816.0072.584M-0.01339.00
VFP BEVERLY JCG
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh10.805M10804.5035.855M-0.00137.00
WPC VALLIANZ
0.05-8.62%-0.01Sức bán mạnh101.000K5353.0070.274M-0.06
Y45 SMI VANTAGE^
0.09-1.08%-0.00Bán347.800K31997.6047.759M
Tải thêm