Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

40
Cổ phiếu
3.764B
Giá trị vốn hóa thị trường
135.595K
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
+4.54%
Hiệu suất Tháng
+0.34%
Hiệu suất Năm
+3.51%
Hiệu suất YTD
           
1A1 WONG FONG IND
0.130.00%0.00Bán Mạnh10.000K1320.0031.020M14.040.01377.00
1V3 MOOREAST
0.160.00%0.00Mua15.100K2446.2041.958M-0.0163.00
42E CHOO CHIANG
0.318.77%0.03Bán5.000K1550.0064.406M7.250.04
42L TAKA JEWELLERY
0.076.35%0.00Mua1.900K127.3035.243M6.000.01
583 PROGEN
0.05-3.92%-0.00Bán330.300K16184.7019.916M-0.01
5LE SITRA
0.010.00%0.00Bán78.000K1014.0019.283M-0.00
5OQ TEHO INTL
0.05-3.64%-0.00Mua1005.3012.478M4.580.01
A55 ASIA ENTERPRISES
0.160.00%0.00Sức mua mạnh5.000K800.0054.581M11.190.01
AAJ SUNMOONFOOD
0.020.00%0.00Bán31.300K657.3016.344M-0.00
AGS THEHOURGLASS
2.100.96%0.02Bán29.400K61740.001.433B8.190.26
AWC BROOK CROMPTON
0.66-8.97%-0.07Theo dõi200132.0025.708M9.930.0761.00
AWE SP CORP
1.580.00%0.00Mua8.600K13588.0055.457M-0.0810.00
AWI THAKRAL
0.49-1.00%-0.01Bán10049.5065.430M5.900.08
AWZ MULTI-CHEM
1.673.09%0.05Bán1.000K1670.00154.964M6.720.26552.00
B26 BAN LEONG
0.34-1.43%-0.01Bán Mạnh25.000K8625.0039.692M5.270.07
B9S COSMOSTEEL^
0.130.00%0.00Bán10013.4037.258M16.750.01
BAI DIGILIFE TECH
1.21-18.79%-0.28Bán Mạnh100121.0020.145M-0.172181.00
BDR WILLAS-ARRAY
0.504.17%0.02Bán10.000K5000.0043.811M4.650.10359.00
BFU TYE SOON
0.35-14.63%-0.06Bán Mạnh1.600K560.0030.543M6.770.06
BIX ELLIPSIZ
0.27-3.64%-0.01Bán Mạnh154.600K40969.0045.834M16.670.02109.00
BLU GRP
0.05-27.54%-0.02Bán Mạnh4.000K200.009.010M
BPF YHI INTL
0.48-3.00%-0.01Bán33.300K16150.50145.200M5.720.09
BQN BH GLOBAL
0.1426.13%0.03Bán800112.0042.000M8.880.01
BRS USP GROUP^
0.082.50%0.00Mua10.000K820.007.223M1.060.08
C04 CASA
0.080.00%0.00Bán3.000K246.0017.206M9.760.01
G92 CHINA AVIATION
0.822.48%0.02Mua642.400K529980.00696.749M14.250.06
I06 INTRACO
0.271.89%0.01Bán3.000K810.0029.896M-0.0296.00
K03 KHONG GUAN
1.302.36%0.03Bán2.000K2600.0033.556M88.190.01
L23 ENVIRO-HUB
0.050.00%0.00Bán216.700K10401.6073.776M22.860.00
NHD JUBILEE
0.047.89%0.00Mua1.100K45.1012.888M-0.011750.00
QSD RESOURCES GBL
1.123.70%0.04Mua2.000K2240.00100.800M5.710.19
QZG ACCRELIST LTD
0.0514.29%0.01Mua130.000K6240.0012.757M-0.011855.00
RS1 CHINA ENV RES
0.0128.57%0.00Mua1.931M17379.9017.797M-0.00
S29 STAMFORD TYRES
0.191.05%0.00Bán1.000K192.0045.578M11.590.02
S69 SERIAL SYSTEM
0.08-4.55%-0.00Bán72.000K6048.0078.834M10.230.01800.00
T41 TELECHOICE INTL
0.090.00%0.00Bán4.000K360.0040.828M-0.01322.00
V3M METECH INTL
0.09-2.11%-0.00Bán Mạnh37.200K3459.6015.156M-0.01
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00Bán800.000K800.0019.681M-0.00129.00
Y35 ANAN INTL
0.038.70%0.00Sức mua mạnh692.600K17315.00101.596M3.900.01
Y45 SMI VANTAGE^
0.030.00%0.00Mua40012.4016.765M
Tải thêm