Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

15
Cổ phiếu
19.566B
Giá trị vốn hóa thị trường
343.323K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
−1.87%
Hiệu suất Tháng
−9.75%
Hiệu suất Năm
−12.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1B1HC SURGICAL
0.290 SGD+3.57%10K0.3444.604M SGD15.510.02 SGD−64.98%6.90%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1H3CLEARBRIDGE
0.013 SGD+8.33%268K0.568.048M SGD−0.01 SGD+60.67%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
40TISEC
0.465 SGD0.00%37.3K0.55266.951M SGD19.960.02 SGD3.96%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
505ASIAMEDIC
0.011 SGD−8.33%5K0.0112.7M SGD7.330.00 SGD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5G3TALKMED
0.390 SGD0.00%5.1K0.43516.952M SGD15.850.02 SGD+42.20%6.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
A50THOMSON MEDICAL
0.055 SGD−1.79%3.019M1.261.454B SGD39.290.00 SGD+180.00%0.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BSLRAFFLES MEDICAL
1.08 SGD+0.93%1.113M0.472.035B SGD14.030.08 SGD+62.11%3.52%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
EHGECON HEALTHCARE
0.210 SGD0.00%1000.0053.97M SGD11.170.02 SGD+16.05%3.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FRQSING PAINCARE
0.185 SGD−2.63%5000.0233.23M SGD−0.00 SGD−123.62%1.89%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MIJALLIANCE HC
0.170 SGD−2.30%1000.0035.147M SGD16.670.01 SGD+37.84%1.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OTXMEDINEX
0.215 SGD0.00%7K0.4228.529M SGD14.730.01 SGD−53.80%7.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
P8ACORDLIFE
0.300 SGD+1.69%234.2K0.9476.59M SGD14.710.02 SGD−18.07%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Q0FIHH
1.68 SGD0.00%2K0.0614.778B SGD21.080.08 SGD+30.69%1.79%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
QC7Q&M DENTAL
0.235 SGD+2.17%2000.00220.769M SGD4.26%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Z4DMEDILIFESTYLE
0.013 SGD+18.18%50.1K0.171.49M SGD−0.04 SGD+56.16%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe