Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

45
Cổ phiếu
33.205B
Giá trị vốn hóa thị trường
117.554M
Khối lượng
+2.02%
Thay đổi
−0.48%
Hiệu suất Tháng
−12.90%
Hiệu suất Năm
−12.48%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1J4JEP
0.335 SGD0.00%60.5K0.93138.501M SGD47.180.01 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
1Y19R
0.047 SGD−11.32%141.4K0.7547.504M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
40NVERSALINK
0.051 SGD0.00%3000.006.885M SGD1.860.03 SGD35.29%Sản xuất Chế tạo
49BAMOS GROUP^
0.046 SGD+9.52%305K1.839.583M SGD−0.05 SGD+56.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
500TAI SIN ELECTRIC
0.400 SGD0.00%98.7K11.41184.105M SGD11.050.04 SGD−3.72%5.88%Sản xuất Chế tạo
564SPINDEX IND
0.825 SGD−3.51%20.5K2.0295.176M SGD8.800.09 SGD−49.13%0.61%Sản xuất Chế tạo
5AIH2G GREEN
0.014 SGD+27.27%5.2K0.0318.043M SGD−0.00 SGD+20.83%0.00%Sản xuất Chế tạo
5DDMICRO-MECHANICS
1.81 SGD+0.56%8.7K0.85251.648M SGD30.630.06 SGD−56.96%4.97%Sản xuất Chế tạo
5DXMETA HEALTH
0.010 SGD+11.11%2000.0010.308M SGD−0.01 SGD−2425.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
5EBCFM
0.087 SGD−2.25%25K0.2117.534M SGD1.660.05 SGD+2390.48%8.56%Sản xuất Chế tạo
5FWACESIAN PARTNERS
0.042 SGD0.00%350.7K1.2320.419M SGD2.750.02 SGD+856.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
5GDSUNPOWER
0.235 SGD−2.08%12.9K0.13186.986M SGD7.780.03 SGD+77.65%0.55%Sản xuất Chế tạo
5HHSINJIA LAND
0.020 SGD0.00%111K0.354.141M SGD−0.01 SGD+43.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
5I4ICP LTD
0.008 SGD+14.29%1.758M4.7826.664M SGD26.670.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5NFMENCAST
0.036 SGD+2.86%37.8K0.0616.419M SGD11.250.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5TJFAR EAST
0.084 SGD−6.67%3000.049.363M SGD−0.01 SGD+84.95%2.38%Sản xuất Chế tạo
5ULATLANTIC NAV
0.280 SGD−1.75%1000.00146.583M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5VSHAFARY
0.285 SGD+1.79%1000.00122.707M SGD3.530.08 SGD+188.21%7.89%Sản xuất Chế tạo
A04ASL MARINE^
0.065 SGD+4.84%443.9K0.7242.538M SGD2.800.02 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
A52ANNAIK
0.070 SGD−1.41%60.8K0.4620.196M SGD4.640.02 SGD+174.55%5.71%Sản xuất Chế tạo
AP4RIVERSTONE
0.615 SGD−0.81%687.7K0.81911.533M SGD15.690.04 SGD−88.50%12.87%Sản xuất Chế tạo
Mua
AWGASCENT BRIDGE^
0.300 SGD−14.29%6000.1326.122M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
AWKFUXING CHINA
0.370 SGD−1.33%2.6K0.496.366M SGD8.770.04 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
AWMSHANGHAI TURBO^
0.024 SGD−40.00%5.7K2.71732.48K SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
AYVACMA
0.031 SGD+3.33%3K1.701.314M SGD−0.00 SGD+98.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
B49WORLD PRECISION
0.240 SGD+2.13%3K0.1896M SGD20.340.01 SGD−34.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
B69BROADWAY IND
0.090 SGD0.00%89.9K0.5641.245M SGD−0.01 SGD−117.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBPHOR KEW
0.220 SGD+4.76%1000.0311.455M SGD14.100.02 SGD+143.75%0.00%Sản xuất Chế tạo
BJDVIBROPOWER
0.028 SGD−12.50%20.1K0.942.063M SGD−0.08 SGD+29.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
BKXYONGMAO
0.675 SGD−14.56%4K0.6759.906M SGD5.940.11 SGD−34.35%1.48%Sản xuất Chế tạo
BQFXMH^
0.335 SGD−25.56%14.4K0.2236.731M SGD3.920.09 SGD+629.91%0.75%Sản xuất Chế tạo
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
1.47 SGD0.00%10.62M0.845.767B SGD9.360.16 SGD+21.88%3.40%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BTXANCHUN INTL
0.300 SGD−1.64%1.7K0.0314.457M SGD3.010.10 SGD7.71%Sản xuất Chế tạo
F13FU YU
0.133 SGD−1.48%289K0.23100.68M SGD−0.00 SGD−102.05%7.52%Sản xuất Chế tạo
G0INAM LEE METAL
0.290 SGD+3.57%10K0.2970.196M SGD−0.00 SGD−106.32%6.90%Sản xuất Chế tạo
G20GP INDUSTRIES
0.640 SGD0.00%84.1K3.31309.66M SGD27.830.02 SGD−66.18%3.91%Sản xuất Chế tạo
H20HOE LEONG
0.002 SGD0.00%256.7K0.5330.142M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
H22HONG LEONG ASIA
0.610 SGD+0.83%102.1K2.44456.267M SGD10.660.06 SGD−37.21%3.28%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
J03JADASON^
0.006 SGD−14.29%200K1.714.334M SGD−0.01 SGD+19.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
40.45 USD+0.62%254K0.6415.675B SGD23.612.32 SGD+84.31%5.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
L09LUNG KEE BERMUDA
0.225 SGD+2.27%102.1K4.27157.07M SGD−0.02 SGD−125.45%7.59%Sản xuất Chế tạo
M03MIYOSHI
0.009 SGD0.00%1.439M0.975.968M SGD−0.00 SGD+87.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
M14INNOTEK
0.415 SGD+1.22%414.9K5.4595.992M SGD13.050.03 SGD−57.94%4.82%Sản xuất Chế tạo
S51SEATRIUM
0.109 SGD+7.92%515.895M2.697.438B SGD−0.01 SGD+89.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
T15H TCIL HK$
1.50 HKD+0.67%14.7K1.12510.976M SGD7.290.04 SGD+270.14%7.09%Sản xuất Chế tạo