Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

12
Cổ phiếu
3.555B
Giá trị vốn hóa thị trường
567.392K
Khối lượng
+0.64%
Thay đổi
+8.12%
Hiệu suất Tháng
+18.14%
Hiệu suất Năm
+21.29%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
42NIPS SECUREX
0.025 SGD+8.70%143.7K0.3312.121M SGD−0.00 SGD−2150.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
544CSE GLOBAL
0.415 SGD+2.47%1.112M1.51253.655M SGD22.680.02 SGD−58.97%6.63%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5CPSILVERLAKE AXIS
0.270 SGD0.00%443.1K1.69676.827M SGD13.170.02 SGD+13.89%2.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5OCKOYO INTL
0.031 SGD−3.13%30.5K0.665.885M SGD−0.03 SGD−868.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIYIFAST
8.06 SGD+0.75%601K0.522.382B SGD148.980.05 SGD+29.43%0.60%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
K29KARIN TECH
0.305 SGD0.00%4K0.1065.986M SGD8.110.04 SGD+44.06%11.51%Dịch vụ Công nghệ
LYYSINOCLOUD GRP
0.017 SGD0.00%45.8K0.613.58M SGD−0.01 SGD+90.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
N01NERATEL
0.070 SGD0.00%10K0.1825.333M SGD−0.00 SGD+45.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NXRIWOW TECH
0.200 SGD−4.76%1K0.0552.678M SGD35.710.01 SGD−61.38%1.40%Dịch vụ Công nghệ
TVVOXPAY FINANCIAL
0.053 SGD−8.62%40K0.6914.62M SGD−0.01 SGD+78.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
V2YV2Y CORP
0.015 SGD0.00%94.1K0.495.308M SGD−0.00 SGD+16.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
WKSWINKINGSTUDIOS
0.205 SGD+2.50%1.2K0.0157.338M SGD0.00%Dịch vụ Công nghệ