Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

10
Cổ phiếu
13.092B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.682M
Khối lượng
+2.07%
Thay đổi
+10.59%
Hiệu suất Tháng
+40.02%
Hiệu suất Năm
+34.42%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1F2UNION GAS
0.345 SGD+1.47%52.6K4.70108.041M SGD12.780.03 SGD−49.06%2.65%Công ty dịch vụ công cộng
585ASIAN MICRO
0.003 SGD0.00%1000.005.144M SGD−0.00 SGD−25.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
5CRASIATIC
0.001 SGD0.00%1K0.004.006M SGD−0.00 SGD+68.09%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
5IGGALLANT VENTURE
0.133 SGD−0.75%21.3K0.77732.063M SGD190.000.00 SGD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
A7RUKEP INFRA TR
TF
0.475 SGD0.00%5.46M1.152.672B SGD68.840.01 SGD8.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AJ2OUHUA ENERGY
0.076 SGD+8.57%200K0.4929.13M SGD9.620.01 SGD−73.49%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BWMZHENENG JINJIANG
0.240 SGD+2.13%10.6K0.52348.966M SGD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
I11RENAISSANCE UNITED
0.001 SGD0.00%584K0.336.181M SGD−0.00 SGD+47.37%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
L02METIS ENERGY^
0.054 SGD+63.64%7000.07163.8M SGD−0.00 SGD−20.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
U96SEMBCORP IND
5.16 SGD+1.78%3.722M1.739.022B SGD10.560.49 SGD1.78%Công ty dịch vụ công cộng
Mua