Chuỗi Hiệu thuốc (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
97.622B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.080M
Khối lượng
+3.17%
Thay đổi
+0.36%
Hiệu suất Tháng
+43.13%
Hiệu suất Năm
+26.25%
Hiệu suất YTD
          
CLS CLICKS GROUP LTD
30842.000.37%115.00Mua190.799K72.965B38.477.7214945.00
DCP DIS-CHEM PHARMACIES LTD
2956.000.51%15.00Mua32.545K24.657B36.910.7818800.00
Tải thêm