Cửa hàng điện tử / Gia dụng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
2.313B
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
0%
Thay đổi
−3.93%
Hiệu suất Tháng
−12.00%
Hiệu suất Năm
−12.04%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HILHOMECHOICE INT PLC2199 ZAC0.00%10.002.313B ZAR7.612.89 ZAR+70.60%6.68%Bán Lẻ