Chuỗi Cải tạo Nhà Ở (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
3.582B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.045K
Khối lượng
−0.56%
Thay đổi
+2.16%
Hiệu suất Tháng
−15.08%
Hiệu suất Năm
−11.74%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CSBCASHBUILD LTD16602 ZAC−0.56%3.045K0.163.582B ZAR38.204.35 ZAR−85.16%4.41%Bán Lẻ
Mua