Ngân hàng / Môi giới đầu tư

Các công ty của Các công ty Nam Phi hoạt động trong một ngành: ngân hàng / môi giới đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Nam Phi hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng / môi giới đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như INVESTEC LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như JSE LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INLINVESTEC LTD242.028 B ZAR13171 ZAC−0.93%2.079 M2.255.5423.76 ZAR5.89%Tài chính
Sức mua mạnh
INPINVESTEC PLC112.606 B ZAR13120 ZAC−0.97%2.302 M1.035.4024.28 ZAR5.72%Tài chính
Sức mua mạnh
KSTPSG FIN SERVICES LTD21.453 B ZAR1706 ZAC+0.77%3.13 M6.3021.210.80 ZAR+16.68%2.46%Tài chính
Theo dõi
JSEJSE LTD9.408 B ZAR10829 ZAC+1.70%382.236 K2.7110.8110.02 ZAR+15.64%7.24%Tài chính
Mua
PPEPURPLE GROUP LTD1.098 B ZAR78 ZAC−1.27%421.312 K1.20−0.00 ZAR−106.10%0.00%Tài chính