Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
1300.925B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.634M
Khối lượng
+2.06%
Thay đổi
+10.07%
Hiệu suất Tháng
−31.03%
Hiệu suất Năm
−26.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGLANGLO AMERICAN PLC54077 ZAC+5.70%1.658M1.67741.815B ZAR15.8734.08 ZAR−56.43%4.46%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AMSANGLO AMERICAN PLAT LTD75789 ZAC−4.98%196.19K0.40199.099B ZAR6.61114.71 ZAR−56.89%6.07%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
APHALPHAMIN RESOURCES CORP1150 ZAC−8.73%7.5K1.6715.01B ZAR14.440.80 ZAR−44.34%7.14%Khoáng sản phi năng lượng
ARIAFRICAN RAINBOW MIN LTD18505 ZAC+1.84%1.125M0.5136.278B ZAR4.7738.77 ZAR−39.41%14.05%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CPRCOPPER 360 LIMITED381 ZAC−2.06%185.696K4.912.399B ZAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EPSEASTERN PLATINUM LTD51 ZAC+4.08%1K0.06282.892M ZAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EUZEUROPA METALS LIMITED79 ZAC0.00%370.0042.939M ZAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GMLGEMFIELDS GROUP LIMITED299 ZAC−3.55%105.749K0.333.666B ZAR9.610.31 ZAR25.06%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IMPIMPALA PLATINUM HLGS LTD7419 ZAC−3.20%3.164M0.4866.879B ZAR12.515.93 ZAR−89.70%7.88%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
JBLJUBILEE METALS GROUP PLC129 ZAC+2.38%175.497K0.423.417B ZAR11.440.11 ZAR−67.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KP2KORE POTASH PLC11 ZAC−8.33%41.438K0.11469.642M ZAR−0.01 ZAR+63.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MDIMASTER DRILLING GRP LTD1250 ZAC−0.08%4290.101.893B ZAR4.732.64 ZAR+266.99%3.80%Khoáng sản phi năng lượng
MRFMERAFE RESOURCES LTD122 ZAC−0.81%141.555K0.253.049B ZAR1.990.61 ZAR+187.18%27.05%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NPHNORTHAM PLATINUM HLDGS LTD11570 ZAC−4.92%830.27K0.5245.115B ZAR17.686.54 ZAR−74.06%5.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORNORION MINERALS LIMITED17 ZAC−5.56%302.734K0.121.027B ZAR−0.04 ZAR−628.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
S32SOUTH32 LIMITED3841 ZAC−0.23%3.224M2.83175.243B ZAR−0.75 ZAR−626.69%3.99%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SDLSOUTHERN PALLADIUM LTD500 ZAC0.00%1280.02Khoáng sản phi năng lượng
SXMSABLEEXPLORATION&MINING10 ZAC−16.67%45.144K313.075.656M ZAR−1.60 ZAR−104.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
THATHARISA PLC1500 ZAC0.00%1.705K0.034.483B ZAR7.76%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WEZWESIZWE PLATINUM LTD48 ZAC−2.04%209.815K0.34748.801M ZAR−0.64 ZAR−179.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán