Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.805B
Giá trị vốn hóa thị trường
101.977K
Khối lượng
+1.47%
Thay đổi
+8.77%
Hiệu suất Tháng
+18.10%
Hiệu suất Năm
+20.16%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FTHFRONTIER TRANSPORT HLDG LD620 ZAC+1.47%101.977K2.491.805B ZAR5.291.17 ZAR+36.83%9.19%Vận chuyển