Kim loại quý (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
576.110B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.841M
Khối lượng
+1.36%
Thay đổi
+15.97%
Hiệu suất Tháng
+33.14%
Hiệu suất Năm
+38.69%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANGANGLOGOLD ASHANTI PLC36388 ZAC−0.12%1.437M0.90159.975B ZAR207.881.75 ZAR1.03%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DRDDRD GOLD LTD1770 ZAC+0.34%593.536K1.2315.144B ZAR11.951.48 ZAR−11.67%4.80%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
GFIGOLD FIELDS LTD29167 ZAC+2.41%1.389M0.72260.628B ZAR22.1913.14 ZAR−21.16%2.64%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
HARHARMONY GM CO LTD11843 ZAC+1.27%1.67M0.9972.702B ZAR15.257.77 ZAR−6.33%0.63%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
PANPAN AFRICAN RESOURCE PLC412 ZAC+0.24%2.974M0.928.021B ZAR6.480.64 ZAR+11.54%4.37%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SSWSIBANYE STILLWATER LTD2106 ZAC+1.20%14.931M0.3659.64B ZAR4.324.88 ZAR−68.28%8.31%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi