Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

29
Cổ phiếu
289.450B
Giá trị vốn hóa thị trường
263.547K
Khối lượng
−1.19%
Thay đổi
−0.13%
Hiệu suất Tháng
+8.86%
Hiệu suất Năm
+1.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANIAFINE INVESTMENTS LTD447 ZAC0.00%359Tài chính
APFACCELERATE PROP FUND LTD
REIT
83 ZAC−1.19%63.872K1.076B ZAR−0.50 ZAR30.74%0.00%Tài chính
APOAREIT PROP LIMITED
REIT
320 ZAC0.00%15.385KTài chính
CRPCAPITAL & REGIONAL PLC
REIT
1340 ZAC0.75%9.645K2.964B ZAR−1.23 ZAR94.49%9.51%Tài chính
Mua
DIBDIPULA INCOME FUND B
REIT
400 ZAC0.00%53.327K3.648B ZAR4.590.87 ZAR118.88%14.21%Tài chính
DLTDELTA PROPERTY FUND LTD
REIT
27 ZAC22.73%18.2K157.132M ZAR−1.02 ZAR−60.25%0.00%Tài chính
EMIEMIRA PROPERTY FUND LTD
REIT
798 ZAC−1.60%42.26K3.922B ZAR3.192.50 ZAR11.95%Tài chính
Mua
EQUEQUITES PROP FUND LTD
REIT
1252 ZAC−0.95%74.092K9.889B ZAR−0.83 ZAR−229.88%13.41%Tài chính
Sức mua mạnh
EXPEXEMPLAR REITAIL LTD
REIT
1010 ZAC−12.17%10K3.821B ZAR3.502.88 ZAR307.20%12.27%Tài chính
FFAFORTRESS REAL EST INV A1314 ZAC−0.38%146.77K21.62B ZAR4.692.80 ZAR80.25%0.00%Tài chính
Mua
FFBFORTRESS REAL EST INV B608 ZAC−0.82%2.792K21.62B ZAR2.172.80 ZAR80.25%0.00%Tài chính
Bán
FTAFAIRVEST LIMITED A
REIT
1401 ZAC−0.07%6.6K5.719B ZAR9.02%Tài chính
FTBFAIRVEST LIMITED B
REIT
322 ZAC−1.53%44.836K5.719B ZAR13.20%Tài chính
Sức mua mạnh
GRTGROWTHPOINT PROP LTD
REIT
1089 ZAC−0.73%2.858M37.296B ZAR15.810.69 ZAR11.97%Tài chính
Theo dõi
HMNHAMMERSON PLC
REIT
565 ZAC−1.05%24.831K29.195B ZAR−1.04 ZAR78.84%2.89%Tài chính
Theo dõi
HYPHYPROP INV LTD
REIT
3264 ZAC−1.95%386.813K11.919B ZAR7.584.30 ZAR8.82%Tài chính
Theo dõi
L2DLIBERTY TWO DEGREES LTD
REIT
554 ZAC−0.72%288.645K5.078B ZAR13.220.42 ZAR324.62%6.75%Tài chính
Theo dõi
OCTOCTODEC INVEST LTD
REIT
913 ZAC0.77%1.131K2.409B ZAR3.352.73 ZAR15.47%Tài chính
RDFREDEFINE PROPERTIES LTD
REIT
367 ZAC−0.81%1.581M24.827B ZAR3.201.15 ZAR10.67%Tài chính
Sức mua mạnh
RESRESILIENT REIT LIMITED
REIT
3983 ZAC−0.87%89.095K13.104B ZAR10.90%Tài chính
Mua
SACSA CORP REAL ESTATE LTD
REIT
203 ZAC−1.46%95.377K5.113B ZAR7.720.26 ZAR11.78%Tài chính
Sức mua mạnh
SCDSCHRODER EUR REIT PLC
REIT
1733 ZAC5.03%1002.29B ZAR−0.82 ZAR−126.39%8.89%Tài chính
SEASPEAR REIT LIMITED
REIT
740 ZAC0.00%37.05K1.733B ZAR9.580.77 ZAR199.96%10.27%Tài chính
SHCSHAFTESBURY CAPITAL PLC
REIT
2702 ZAC−2.84%5.963K54.977B ZAR3.707.31 ZAR2.67%Tài chính
Mua
SSSSTOR-AGE PROP REIT LTD
REIT
1248 ZAC−0.79%1.032K5.966B ZAR8.251.51 ZAR−45.99%9.40%Tài chính
Mua
STXGPRSATRIX REITWAY GLBL PROP6840 ZAC0.47%222Tài chính
TEXTEXTON PROPERTY FUND LTD
REIT
250 ZAC0.40%65K672.385M ZAR11.390.22 ZAR6.83%Tài chính
TMTTREMATON CAPITAL INV LTD300 ZAC7.14%100666.324M ZAR33.080.09 ZAR13.33%Tài chính
VKEVUKILE PROPERTY FUND LTD
REIT
1331 ZAC−1.99%82.892K14.051B ZAR6.751.97 ZAR222.74%8.29%Tài chính
Mua