Các công ty của Các công ty Nam Phi hoạt động trong một ngành: nhà phân phối bán buôn

Danh sách sau có Các công ty Nam Phi hoạt động trong cùng ngành, nhà phân phối bán buôn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như HUDACO INDUSTRIES LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NICTUS LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GLNGLENCORE PLC1.398 T ZAR11301 ZAC−0.31%1.074 M0.4617.656.40 ZAR+8.84%7.20%Dịch vụ Phân phối
Mua
SPPTHE SPAR GROUP LTD19.579 B ZAR10084 ZAC−0.86%395.19 K0.8448.372.08 ZAR−82.24%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BAWBARLOWORLD LTD16.832 B ZAR8840 ZAC−1.83%230.88 K0.448.999.83 ZAR+14.45%5.55%Dịch vụ Phân phối
Mua
MTHMOTUS HOLDINGS LTD15.283 B ZAR8966 ZAC+1.03%372.38 K1.425.3016.92 ZAR+24.33%7.27%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CAACA SALES HOLDINGS LTD5.729 B ZAR1163 ZAC−3.00%810.249 K9.979.461.23 ZAR+113.22%1.63%Dịch vụ Phân phối
HDCHUDACO INDUSTRIES LTD4.74 B ZAR16711 ZAC−1.11%5.403 K0.437.9820.95 ZAR+27.92%6.07%Dịch vụ Phân phối
BLUBLUE LABEL TELECOMS LTD3.788 B ZAR428 ZAC−1.61%428.975 K1.035.080.84 ZAR−18.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
IVTINVICTA HOLDINGS LTD2.545 B ZAR2650 ZAC−0.75%34.553 K0.355.195.11 ZAR−21.65%3.75%Dịch vụ Phân phối
ENXENX GROUP LIMITED1.647 B ZAR901 ZAC−0.77%8.14 K0.095.021.79 ZAR+52.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
MMPMARSHALL MONTEAGLE PLC1.076 B ZAR3000 ZAC0.00%9.99 K2.382.34%Dịch vụ Phân phối
DNBDENEB INVESTMENTS LTD1.007 B ZAR230 ZAC0.00%28.6 K0.7810.240.22 ZAR−20.56%4.35%Dịch vụ Phân phối
NWLNU-WORLD HLDGS LTD589.362 M ZAR2760 ZAC+0.15%1400.018.583.22 ZAR−44.64%4.55%Dịch vụ Phân phối
NCSNICTUS LTD34.738 M ZAR65 ZAC+30.00%1.466 K0.152.680.24 ZAR+122.41%7.69%Dịch vụ Phân phối