Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

12
Cổ phiếu
29.619B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.445M
Khối lượng
−2.78%
Thay đổi
−24.63%
Hiệu suất Tháng
−19.12%
Hiệu suất Năm
−25.11%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị3.002B ZAR13.24%−4.76%2332
Dịch vụ thương mại hỗn hợp25.21B ZAR4.05%−2.53%4.867M8
Dịch vụ nhân sự655.047M ZAR10.69%3.78%6.074K2