Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
86.246B
Giá trị vốn hóa thị trường
347.352K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
−4.19%
Hiệu suất Tháng
+9.12%
Hiệu suất Năm
+25.23%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AIPADCOCK INGRAM HLDGS LTD5100 ZAC−0.06%−3 ZAC
Mua
1156.1K ZAC8.253B ZAR9.685.42 ZAR
APNASPEN PHARMACARE HLDGS LTD17148 ZAC−1.63%−285 ZAC
Bán
12.779K219.134M ZAC77.575B ZAR13.2312.96 ZAR9.167K
ASCASCENDIS HEALTH LTD63 ZAC−5.97%−4 ZAC
Bán
1.096K69.048K ZAC418.411M ZAR−0.34 ZAR