Hỗn hợp

Các công ty Nam Phi tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Nam Phi sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BURSTONE GROUP LIMITED, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CLIENTELE LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BTNBURSTONE GROUP LIMITED
REIT
5.64 B ZAR702 ZAC−1.96%1.316 M0.5324.430.29 ZAR−77.72%13.75%
Theo dõi
CLICLIENTELE LTD3.521 B ZAR1050 ZAC+5.00%10.385 K0.548.991.17 ZAR−5.87%11.90%
OASOASIS CRESCENT PROP FUND
MF
1.326 B ZAR1975 ZAC0.00%101.266 K1.184.624.27 ZAR+42.85%5.28%
SYGT40SYGNIA ITRIX TOP 40 ETF7325 ZAC−1.64%70.00
ETFRHO1NVESTRHODIUM ETF79697 ZAC+4.97%2770.76
SSTXLVLSATRIX LOW VOL ETF1135 ZAC−0.79%1.7 K1.36
STXQUASATRIX QUALITY SA ETF843 ZAC−0.12%7.641 K0.27
KCCGLDKR CUSTODIAL CERTIFICATE4505099 ZAC−0.42%120.71
STXRAFSATRIX RAFI 40 ETF2400 ZAC−0.41%7.123 K0.20
SSTXNAMSATRIX NAMIBIA BOND ETF2040 ZAC−0.05%5320.21
STX500SATRIX S&P 500 FEEDER10264 ZAC−0.54%87.031 K0.47
EETFBND1NVEST SA BOND ETF9826 ZAC−1.07%8.102 K14.92
SSTXGVISATRIX GOVI ETF7106 ZAC+0.16%27.657 K0.47
FNBMIDFNB MIDCAP ETF823 ZAC+1.48%75.835 K0.07
GLPROP10X GLOBAL PROP4321 ZAC−2.22%10.5 K1.73
RRWESGREITWAY ESG PROPERTY ETF1037 ZAC−0.10%1000.00
ETFGRE1NVEST GLOBAL REIT ETF2121 ZAC0.00%10.864 K0.56
NGPLTNEW GOLD PLATINUM ETF18176 ZAC−0.88%10.416 K0.07
DCCUS22YR DOLLAR CUSTODIAL CERT180980 ZAC+1.28%230.12
SYGEMFSYGNIA ITRIX MSCI EM 501804 ZAC−0.72%30.794 K1.55
SYG500SYGNIA ITRIX S&P 500 ETF9819 ZAC−0.94%29.11 K0.29
FNBWGBFNB WORLD GOVBOND ETF715 ZAC+0.14%54.517 K1.22
CSP50010X S&P 5009845 ZAC+0.01%70.396 K4.32
STXCTYSATRIX SMART CITY INF ETF6902 ZAC−0.75%3360.28
ETFGLD1NVESTGOLD ETF41859 ZAC−0.34%5920.02
CCSGOVI10X GOVI991 ZAC−0.80%139.492 K0.44
CTOP5010X TOP 503205 ZAC−0.65%7.797 K0.85
STXINDSATRIX INDI PORTFOLIO10840 ZAC−0.35%3.341 K0.21
SMART10X SCIBETA M-FI5460 ZAC+0.68%60.00
SYGUSSYGNIA ITRIX MSCI US9103 ZAC−1.31%29.487 K0.81
STXESGSATRIX MSCI WORLD ESG ETF7756 ZAC−2.38%6.19 K2.37
SSTXMAGSATRIX MAPPS GROWTH ETF3065 ZAC+0.39%320.01
NGPLDNEWGOLD PALLADIUM ETF17248 ZAC−1.51%16.295 K0.38
CSPROP10X SAPROP INCOME1140 ZAC+0.09%36.71 K0.87
GLOBAL10X TOTALWLDTOCK1475 ZAC−0.54%733.907 K2.06
STXWDMSATRIX MSCI WORLD FEEDER9173 ZAC+0.42%195.991 K0.80
STXMMTSATRIX MOMENTUM PORTFOLIO1296 ZAC−1.29%55.258 K11.70
ETFGGB1NVEST G7 GOVT BOND ETF8192 ZAC+0.06%1.495 K0.07
WWTOP2010X WEALTH TOP 201012 ZAC−1.27%12.749 K0.03
RRWGPRRW GLOBAL PROPERTY ETF1059 ZAC−0.75%6430.08
ETFT401NVEST TOP 40 ETF7344 ZAC−0.34%1230.19
STX40SATRIX 40 PORTFOLIO7393 ZAC+0.82%238.034 K0.71
ETF5IT1NVEST S&P500 IT ETF2673 ZAC−0.48%48.346 K0.57
STXCAPSATRIX CAPPED ALL SHARE3972 ZAC−0.20%7.819 K0.14
ETFSWX1NVEST SWIX 40 ETF1364 ZAC−0.94%9.757 K4.26
GLDNEW GOLD ISSUER LTD39984 ZAC−0.60%140.443 K0.57
ETF5001NVEST S&P500 INDEX ETF50940 ZAC−0.74%2.037 K1.43
STXPROSATRIX PROPERTY PORTFOLIO961 ZAC+0.31%8.825 K0.22
STXDIVSATRIX DIVI PLUS PORTFOLIO258 ZAC−0.39%448.924 K0.64
ETFSAP1NVEST SA PROPERTY ETF3428 ZAC+0.20%13.881 K0.64
STXNDQSATRIX NASDAQ 100 PRTF19745 ZAC+0.37%20.23 K0.60
STXHLTSATRIX HEALTHCARE INN ETF6884 ZAC−2.37%180.01
SSTXMAPSATRIX MAPPS PROTECT ETF5227 ZAC−0.72%240.03
SYG4IRSYGNIA ITRIX 4IND REV GB4602 ZAC+0.13%25.342 K0.87
ETFEMA1NVEST MSCI EM ASIA ETF3239 ZAC−0.25%10.479 K1.17
STXILBSATRIX ILBI ETF748 ZAC0.00%36.43 K0.64
SSTXSHASATRIX SHARIAH T40 ETF382 ZAC+0.26%13.163 K1.33
ETFPLT1NVESTPLATINUM ETF18336 ZAC−0.23%550.02
FNBINFFNB GOV INF LNKD BND ETF2290 ZAC0.00%1820.00
SSTXTRASATRIX TRACI 3 MONTH ETF3368 ZAC+0.36%2.803 K0.57
STXEMGSATRIX MSCI EMG MARKETS6244 ZAC+0.52%627.753 K12.88
SYGPSYGNIA ITRIX GBL PRO ETF4507 ZAC−2.09%1250.07
FNBT40FNB TOP 40 ETF7340 ZAC−0.94%12.293 K0.36
SYGEUSYGNIA ITRIX EUROSTOXX5010250 ZAC+0.50%15.65 K0.74
FNBEQFFNB GLOBAL 1200 FOF ETF9167 ZAC+0.17%16.791 K0.97
SYGJPSYGNIA ITRIX MSCI JAPAN1986 ZAC−0.35%185.009 K0.82
ETFWLD1NVEST MSCI WORLD ETF9089 ZAC−0.66%2.672 K0.51
DCCUSDDOLLAR CUSTODIAL CERT172320 ZAC+1.62%820.34
WWNXT4010X NEXT 401092 ZAC+0.09%9.873 K0.02
GLODIV10X GLOBALDIVTRAX2001 ZAC−0.15%18.7 K0.38
SYGWDSYGNIA ITRIX MSCI WORLD6499 ZAC−0.58%182.766 K1.51
ETFUSD1NVEST US SHORT-DATE ETF1874 ZAC+0.70%26.565 K0.09
ETFPLD1NVESTPALLADIUM ETF17490 ZAC+1.00%560.17
STXEMESATRIX MSCI EM ESG ETF5135 ZAC−2.49%2270.05
SYGUKSYGNIA ITRIX FTSE10019714 ZAC−0.34%3.262 K0.62
RRWDVFREITWAY DV PROPERTY ETF1045 ZAC−1.14%3670.03
SYGCNSYGNIA ITRIX NEW CHINA SECTORS2887 ZAC+0.03%20.484 K2.02
STXFINSATRIX FINI PORTFOLIO1756 ZAC+0.17%81.402 K0.29
STXRESSATRIX RESI PORTFOLIO6629 ZAC+0.33%29.009 K0.73
CCSYSB10X YSB1010 ZAC−2.42%6.003 K0.08
STXSWXSATRIX SWIX TOP 40 PORTFOLIO1363 ZAC−1.23%9.658 K0.23
STXGOVSATRIX SA BOND PORTFOLIO774 ZAC−1.02%842.983 K1.85
DIVTRX10X DIVTRAX2390 ZAC−0.42%2010.04
SSTXVEQSATRIX VALUE EQUITY ETF1476 ZAC−1.20%34.625 K0.80
STXGBDSATRIX GLOBAL BOND ETF3895 ZAC−1.44%378.335 K3.41