Hỗn hợp (Khu vực)

86
Cổ phiếu
3.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.800K
Khối lượng
+0.99%
Thay đổi
−6.42%
Hiệu suất Tháng
−0.97%
Hiệu suất Năm
−6.42%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMIB50AMI BIG50 EX-SA ETF
Quỹ ETF
600ZAC−2.91%−18ZAC
Bán
788472.8K
CLICLIENTELE LTD1020ZAC0.99%10ZAC
Bán
19.8K20.196M3.42BZAR7.831.30ZAR2.085K
CSGOVICORESHARES GOVI
Quỹ ETF
1070ZAC1.42%15ZAC
Mua
49.914K53.408M
CSP500CORESHARES S&P 500
Quỹ ETF
7229ZAC1.40%100ZAC
Sức mua mạnh
50.009K361.515M
CSPROPCORESHARES SAPROP
Quỹ ETF
1090ZAC0.09%1ZAC
Mua
23.919K26.072M
CTOP50CORESHARESTOP50
Quỹ ETF
3242ZAC0.78%25ZAC
Mua
1.345K4.36M
DCCUS22YR DOLLAR CUSTODIAL CERT
Quỹ ETF
168150ZAC0.05%87ZAC
Mua
30050.445M
DCCUSDDOLLAR CUSTODIAL CERT
Quỹ ETF
171390ZAC2.86%4762ZAC
Sức mua mạnh
1.212K207.725M
DIVTRXCORESHARES DIVTRAX
Quỹ ETF
2349ZAC−0.17%−4ZAC
Theo dõi
4.667K10.963M
ETF5001NVEST S&P500 INDEX ETF
Quỹ ETF
36800ZAC1.10%399ZAC
Sức mua mạnh
30011.04M
ETF5IT1NVEST S&P500 IT ETF
Quỹ ETF
1512ZAC0.80%12ZAC
Sức mua mạnh
32.241K48.748M
ETFBND1NVEST SA BOND ETF
Quỹ ETF
10480ZAC0.23%24ZAC
Mua
1.027K10.763M
ETFEMA1NVEST MSCI EM ASIA ETF
Quỹ ETF
2848ZAC0.92%26ZAC
Mua
5.484K15.618M
ETFGGB1NVEST G7 GOVT BOND ETF
Quỹ ETF
8194ZAC0.87%71ZAC
Sức mua mạnh
1621.327M
ETFGLD1NVESTGOLD ETF
Quỹ ETF
31795ZAC−1.09%−349ZAC
Theo dõi
71022.574M
ETFGRE1NVEST GLOBAL REIT ETF
Quỹ ETF
2200ZAC6.02%125ZAC
Sức mua mạnh
214470.8K
ETFPLD1NVESTPALLADIUM ETF
Quỹ ETF
28283ZAC3.96%1077ZAC
Bán
1103.111M
ETFPLT1NVESTPLATINUM ETF
Quỹ ETF
16859ZAC0.41%69ZAC
Theo dõi
1.458M24.583B
ETFRHO1NVESTRHODIUM ETF
Quỹ ETF
189999ZAC−0.15%−288ZAC
Theo dõi
81.52M
ETFSAP1NVEST SA PROPERTY ETF
Quỹ ETF
3228ZAC−0.62%−20ZAC
Mua
1.395K4.503M
ETFSWX1NVEST SWIX 40 ETF
Quỹ ETF
1386ZAC5.40%71ZAC
Sức mua mạnh
1.329K1.842M
ETFT401NVEST TOP 40 ETF
Quỹ ETF
7389ZAC1.03%75ZAC
Mua
96709.344K
ETFUSD1NVEST US SHORT-DATE ETF
Quỹ ETF
1743ZAC1.40%24ZAC
Theo dõi
813.944K
ETFWLD1NVEST MSCI WORLD ETF
Quỹ ETF
6848ZAC2.29%153ZAC
Sức mua mạnh
7895.403M
FNBEQFFNB GLOBAL 1200 FOF ETF
Quỹ ETF
7052ZAC0.93%65ZAC
Sức mua mạnh
6.662K46.98M
FNBINFFNB GOV INF LNKD BND ETF
Quỹ ETF
2218ZAC0.00%0ZAC
Bán Mạnh
1.998K4.432M
FNBMIDFNB MIDCAP ETF
Quỹ ETF
808ZAC0.62%5ZAC
Mua
56.14K45.361M
FNBT40FNB TOP 40 ETF
Quỹ ETF
7401ZAC−0.03%−2ZAC
Mua
19.754K146.199M
FNBWGBFNB WORLD GOVBOND ETF
Quỹ ETF
715ZAC3.17%22ZAC
Sức mua mạnh
10.566K7.555M
GIVISANEWFUNDS S&P GIVI SA T50
Quỹ ETF
4997ZAC0.93%46ZAC
Mua
1.311K6.551M
GLDNEW GOLD ISSUER LTD
Quỹ ETF
30401ZAC−0.90%−277ZAC
Theo dõi
8.191K249.015M
GLOBALCORESHARES TOTALWLDSTOCK
Quỹ ETF
1175ZAC1.29%15ZAC
Mua
33.941K39.881M
GLODIVCORESHARES GLOBALDIVTRAX
Quỹ ETF
1766ZAC1.49%26ZAC
Sức mua mạnh
81.677K144.242M
GLPROPCORESHARES GLOBAL PROP
Quỹ ETF
4325ZAC1.17%50ZAC
Sức mua mạnh
8.596K37.178M
KCCGLDKR CUSTODIAL CERTIFICATE
Quỹ ETF
3353600ZAC−1.44%−48901ZAC
Mua
26.707M
MAPPSGNEWFUNDS MAPPS GROWTH
Quỹ ETF
2958ZAC0.37%11ZAC
Mua
1.04K3.076M
MAPPSPNEWFUNDS MAPPS PROTECT
Quỹ ETF
4901ZAC0.14%7ZAC
Mua
1.061K5.2M
NEWPRPNEWFUNDS REITWAY GLOBAL PROPER
Quỹ ETF
7600ZAC2.74%203ZAC
Sức mua mạnh
32.475K246.81M
NFEDEFNF VM DEFENSIVE EQUITYETF
Quỹ ETF
1101ZAC−0.54%−6ZAC
Mua
378416.178K
NFEHGENF VM HIGH GROWTH EQETF
Quỹ ETF
1090ZAC0.18%2ZAC
Sức mua mạnh
2628.34K
NFEMODNF VM MODERATE EQUITY ETF
Quỹ ETF
1087ZAC1.02%11ZAC
Sức mua mạnh
1213.044K
NFEMOMNEWFUNDS EQUITY MOM ETF
Quỹ ETF
4389ZAC0.23%10ZAC
Mua
1.422K6.241M
NFEVALNF EQUITY VALUE ETF
Quỹ ETF
1392ZAC0.94%13ZAC
Mua
8.22K11.442M
NFEVOLNF LOW VOLATILITY ETF
Quỹ ETF
1031ZAC0.19%2ZAC
Sức mua mạnh
3.09K3.186M
NFGOVINEWFUNDS GOVI ETF
Quỹ ETF
7720ZAC0.03%2ZAC
Theo dõi
66.651K514.546M
NFILBINEWFUNDS ILBI ETF
Quỹ ETF
8358ZAC0.18%15ZAC
Mua
1921.605M
NFNAMBNFNAM 10 BONDS
Quỹ ETF
1855ZAC0.05%1ZAC
Sức mua mạnh
3463.07K
NFSH40NEWFUNDS SHARIA TOP40
Quỹ ETF
436ZAC−0.23%−1ZAC
Bán
19.296K8.413M
NFTRCINEWFUNDS TRACI 3-M ETF
Quỹ ETF
3039ZAC0.63%19ZAC
Sức mua mạnh
14.011K42.579M
NGPLDNEWGOLD PALLADIUM ETF
Quỹ ETF
27300ZAC−1.39%−384ZAC
Bán Mạnh
43011.739M
NGPLTNEW GOLD PLATINUM ETF
Quỹ ETF
16737ZAC−0.17%−29ZAC
Bán
25.903K433.539M
PREFTXCORESHARES PREFTRAX
Quỹ ETF
1040ZAC0.48%5ZAC
Mua
909.766K946.157M
SMARTCORESHARES SCIBETA M-FI
Quỹ ETF
5450ZAC0.09%5ZAC
Mua
1.148K6.257M
STX40SATRIX 40 PORTFOLIO
Quỹ ETF
7412ZAC0.72%53ZAC
Mua
161.598K1.198B
STX500SATRIX S&P 500 FEEDER
Quỹ ETF
7372ZAC0.04%3ZAC
Mua
41.681K307.272M
STXCTYSATRIX SMART CITY INF ETF
Quỹ ETF
5543ZAC0.78%43ZAC
Mua
1.773K9.828M
STXDIVSATRIX DIVI PLUS PORTFOLIO
Quỹ ETF
321ZAC0.31%1ZAC
Bán
809.207K259.755M
STXEMESATRIX MSCI EM ESG ETF
Quỹ ETF
4709ZAC2.77%127ZAC
Mua
3.12K14.692M
STXEMGSATRIX MSCI EMG MARKETS
Quỹ ETF
5327ZAC−0.54%−29ZAC
Mua
21.736K115.788M
STXESGSATRIX MSCI WORLD ESG ETF
Quỹ ETF
5999ZAC2.34%137ZAC
Sức mua mạnh
1.715K10.288M
STXFINSATRIX FINI PORTFOLIO
Quỹ ETF
1643ZAC−0.18%−3ZAC
Mua
63.554K104.419M
STXGBDSATRIX GLOBAL BOND ETF
Quỹ ETF
3800ZAC−0.81%−31ZAC
Mua
7.1K26.98M
STXGOVSATRIX SA BOND PORTFOLIO
Quỹ ETF
829ZAC−0.24%−2ZAC
Bán
53.403K44.271M
STXHLTSATRIX HEALTHCARE INN ETF
Quỹ ETF
6773ZAC2.36%156ZAC
Sức mua mạnh
7795.276M
STXILBSATRIX ILBI PORTFOLIO
Quỹ ETF
712ZAC0.99%7ZAC
Mua
315.167K224.399M
STXINDSATRIX INDI PORTFOLIO
Quỹ ETF
10163ZAC0.15%15ZAC
Mua
20.986K213.281M
STXMMTSATRIX MOMENTUM PORTFOLIO
Quỹ ETF
1295ZAC−1.60%−21ZAC
Theo dõi
115148.925K
STXNDQSATRIX NASDAQ 100 PRTF
Quỹ ETF
12402ZAC1.39%170ZAC
Sức mua mạnh
65.635K814.005M
STXPROSATRIX PROPERTY PORTFOLIO
Quỹ ETF
931ZAC0.11%1ZAC
Theo dõi
71.503K66.569M
STXQUASATRIX QUALITY SA PORT
Quỹ ETF
839ZAC1.45%12ZAC
Sức mua mạnh
13.297K11.156M
STXRAFSATRIX RAFI 40 PORTFOLIO
Quỹ ETF
2378ZAC0.89%21ZAC
Mua
51.226K121.815M
STXRESSATRIX RESI PORTFOLIO
Quỹ ETF
7650ZAC0.12%9ZAC
Theo dõi
18.27K139.766M
STXSWXSATRIX SWIX TOP 40 PORTFOLIO
Quỹ ETF
1388ZAC0.00%0ZAC
Mua
33.358K46.301M
STXWDMSATRIX MSCI WORLD FEEDER
Quỹ ETF
6830ZAC0.06%4ZAC
Mua
81.861K559.111M
SYG4IRSYGNIA ITRIX 4IND REV GB
Quỹ ETF
4200ZAC1.50%62ZAC
Sức mua mạnh
35.17K147.714M
SYG500SYGNIA ITRIX S&P 500 ETF
Quỹ ETF
7253ZAC2.28%162ZAC
Sức mua mạnh
26.129K189.514M
SYGCNSYGNIA ITRIX NEW CHINA SECTORS
Quỹ ETF
3439ZAC0.06%2ZAC
Mua
9.047K31.113M
SYGEUSYGNIA ITRIX EUROSTOXX50
Quỹ ETF
7885ZAC0.96%75ZAC
Sức mua mạnh
20.072K158.268M
SYGJPSYGNIA ITRIX MSCI JAPAN
Quỹ ETF
1618ZAC1.51%24ZAC
Sức mua mạnh
11.572K18.723M
SYGPSYGNIA ITRIX GBL PRO ETF
Quỹ ETF
4469ZAC1.27%56ZAC
Sức mua mạnh
9.784K43.725M
SYGSESYGNIA ITRIX SUS ECONOMY
Quỹ ETF
5694ZAC2.56%142ZAC
Sức mua mạnh
2.278K12.971M
SYGSW4SYGNIA ITRIX SWIX40 ETF
Quỹ ETF
1374ZAC0.22%3ZAC
Mua
10.937K15.027M
SYGT40SYGNIA ITRIX TOP 40 ETF
Quỹ ETF
7378ZAC0.37%27ZAC
Mua
2.184K16.114M
SYGUKSYGNIA ITRIX FTSE100
Quỹ ETF
16497ZAC0.40%66ZAC
Mua
10.989K181.286M
SYGUSSYGNIA ITRIX MSCI US
Quỹ ETF
6702ZAC1.90%125ZAC
Sức mua mạnh
63.321K424.377M
SYGWDSYGNIA ITRIX MSCI WORLD
Quỹ ETF
4891ZAC1.33%64ZAC
Sức mua mạnh
199.313K974.84M