Các công ty Nam Phi tham gia một lĩnh vực: Technology Services

Những Các công ty Nam Phi sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Technology Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AELALTRON LIMITED A981 ZAC−3.35%158.836K1.153.712B ZAR−0.99 ZAR4.49%
AYOAYO TECH SOLUTIONS LTD70 ZAC0.00%21.501K0.74240.888M ZAR−1.80 ZAR−139.03%0.00%
BYIBYTES TECHNOLOGY GRP PLC13810 ZAC+4.10%16.317K0.3331.274B ZAR32.374.27 ZAR+130.66%1.46%
Mua
DTCDATATEC LTD4101 ZAC+1.94%363.304K1.839.283B ZAR6.306.51 ZAR+672.21%35.26%
EOHEOH HOLDINGS LTD105 ZAC−6.25%874.95K0.82661.811M ZAR−0.23 ZAR+72.12%0.00%
ISAISA HOLDINGS LIMITED145 ZAC0.00%1.111K0.01226.195M ZAR8.390.17 ZAR+105.23%10.83%
KROKAROOOOO LTD48857 ZAC−5.13%6770.2414.627B ZAR21.7222.49 ZAR+19.76%3.47%
Mua
LSKLESAKA TECHNOLOGIES INC6600 ZAC−1.33%710.094.247B ZAR−7.31 ZAR+25.35%0.00%
Sức mua mạnh
MFLMETROFILE HOLDINGS LTD269 ZAC+1.13%12.599K0.311.116B ZAR8.710.31 ZAR−0.83%6.69%
MIXMIX TELEMATICS LTD583 ZAC−10.72%10.079K0.023.23B ZAR31.650.18 ZAR+11.70%3.00%
Sức mua mạnh
NPNNASPERS LTD -N-334752 ZAC+0.25%242.351K0.65607.311B ZAR9.14366.18 ZAR0.26%
Sức mua mạnh
PBGPBT GROUP LIMITED656 ZAC−4.09%2.95K0.21601.827M ZAR9.900.66 ZAR+11.10%20.43%
SEBSEBATA HOLDINGS LTD182 ZAC0.00%1.499K0.05209.145M ZAR−0.19 ZAR+90.87%0.00%