Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

14
Cổ phiếu
2611.261B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.870K
Khối lượng
+0.80%
Thay đổi
+8.83%
Hiệu suất Tháng
+17.04%
Hiệu suất Năm
+15.92%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AELALTRON LIMITED A881 ZAC1.50%13 ZAC
Theo dõi
1.441M1.269B3.272B ZAR65.080.13 ZAR5.616K
AYOAYO TECH SOLUTIONS LTD300 ZAC−0.33%−1 ZAC
Bán
2K600K1.032B ZAR−0.79 ZAR
BYIBYTES TECHNOLOGY GRP PLC8561 ZAC−3.68%−327 ZAC
Theo dõi
31.8K272.24M21.694B ZAR28.663.03 ZAR
DTCDATATEC LTD3411 ZAC0.59%20 ZAC
Mua
15.045K51.318M7.474B ZAR16.172.16 ZAR10.933K
EOHEOH HOLDINGS LTD150 ZAC3.45%5 ZAC
Bán
869.806K130.471M896.465M ZAR−0.43 ZAR3.2K
ISAISA HOLDINGS LIMITED112 ZAC−6.67%−8 ZAC
Bán
21.572K2.416M182.516M ZAR8.690.13 ZAR37
KROKAROOOOO LTD42953 ZAC−1.14%−495 ZAC
Mua
85536.725M14.147B ZAR22.5818.78 ZAR3.508K
LSKLESAKA TECHNOLOGIES INC7661 ZAC0.01%1 ZAC
Sức mua mạnh
3.511K26.898M4.577B ZAR−12.47 ZAR2.657K
MFLMETROFILE HOLDINGS LTD320 ZAC0.00%0 ZAC
Bán
5K1.6M1.327B ZAR10.690.31 ZAR1.23K
MIXMIX TELEMATICS LTD577 ZAC0.87%5 ZAC
Mua
34.481K19.896M3.176B ZAR34.700.17 ZAR1.083K
NPNNASPERS LTD -N-333854 ZAC−0.04%−147 ZAC
Theo dõi
243.037K81.139B696.107B ZAR12.53277.09 ZAR35.276K
PBGPBT GROUP LIMITED880 ZAC4.76%40 ZAC
Bán
4.802K4.226M776.888M ZAR11.600.81 ZAR
PRXPROSUS N.V.138307 ZAC0.29%406 ZAC
Mua
544.817K75.352B1.856T ZAR21.3660.84 ZAR30.413K
SEBSEBATA HOLDINGS LTD249 ZAC−8.12%−22 ZAC
Mua
1.788K445.212K311.42M ZAR−4.49 ZAR