Hàng không vũ trụ & Quốc phòng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
88.825B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.265K
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
+2.56%
Hiệu suất Tháng
+75.42%
Hiệu suất Năm
+24.28%
Hiệu suất YTD
          
AIR AIRBUS
112.420.09%0.10Bán92788.825B29.283.84131349.00
Tải thêm