Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
2.977B
Giá trị vốn hóa thị trường
232.564K
Khối lượng
−2.17%
Thay đổi
−5.69%
Hiệu suất Tháng
+35.25%
Hiệu suất Năm
−5.21%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
22.70 EUR0.62%0.14 EUR
Bán
107.797K2.447M EUR2.977B EUR14.971.51 EUR5.533K