Các công ty của Các công ty Tây Ban Nha hoạt động trong một ngành: Alternative Power Generation

Danh sách sau có Các công ty Tây Ban Nha hoạt động trong cùng ngành, Alternative Power Generation. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANECORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
20.34 EUR+2.78%978.308K0.556.516B EUR12.751.59 EUR2.87%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
COXCOX ENERGY, S.A.B. DE C.V.
1.980 EUR0.00%2.5K0.11302.727M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
6.095 EUR−0.08%115.219K0.91361.515M EUR−0.57 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ENERECOENER, S.A.
3.60 EUR−7.69%11.792K0.77222.102M EUR22.760.16 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
OPDEOPDENERGY HOLDING, S.A.
5.83 EUR−0.17%5.85K0.14864.515M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SLRSOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
11.025 EUR−0.23%534.217K0.481.381B EUR12.810.86 EUR+19.38%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua