Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
533.706M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.268K
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
−14.42%
Hiệu suất Tháng
−9.12%
Hiệu suất Năm
−8.82%
Hiệu suất YTD
           
2INVE LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF-ACC
1.93-1.86%-0.04Bán Mạnh1.021M1970254.01
ALNT ALANTRA PARTNERS, S.A.
14.000.36%0.05Bán10.598K148372.00535.626M9.921.41657.00
BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO
37.850.60%0.22Mua37014006.35
BBVAI ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO
8.920.92%0.08Sức mua mạnh84.273K752052.25
IBEXA LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF-ACC
15.722.16%0.33Sức mua mạnh149.442K2349228.24
LYXIB LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF
88.201.11%0.97Sức mua mạnh6.996K617047.20
Tải thêm