Các công ty của Các công ty Tây Ban Nha hoạt động trong một ngành: Miscellaneous Commercial Services

Danh sách sau có Các công ty Tây Ban Nha hoạt động trong cùng ngành, Miscellaneous Commercial Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
6.85 EUR−2.14%4891.8319.088M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
APPSAPPLUS SERVICES, S.A.
11.41 EUR0.00%1.891K0.041.472B EUR72.310.16 EUR−30.18%1.13%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
3.14 EUR0.00%00.00157M EUR0.52%Dịch vụ Thương mại
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
0.4810 EUR+0.94%47.204K0.11689.533M EUR8.970.05 EUR+12.37%4.47%Dịch vụ Thương mại
Mua
LLYCLLORENTE Y CUENCA, S.A.
9.60 EUR−1.54%2.216K2.32111.74M EUR1.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MIOMEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.
4.14 EUR0.00%00.0026.994M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
PSGPROSEGUR
1.770 EUR+0.11%75.433K0.10944.951M EUR14.600.12 EUR+38.36%3.03%Dịch vụ Thương mại
Mua
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
0.218 EUR+2.35%124.313K0.105.165M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
SAI.BSUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A. CLASE B
0.238 EUR0.00%00.000.00%Dịch vụ Thương mại
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
3.09 EUR0.00%1.225K0.36163.421M EUR1.07%Dịch vụ Thương mại