Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

4
Cổ phiếu
449.878M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.972K
Khối lượng
+1.58%
Thay đổi
+8.76%
Hiệu suất Tháng
+20.28%
Hiệu suất Năm
+17.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARTARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
3.84 EUR0.00%3.935K1.29219.236M EUR24.550.16 EUR0.84%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
IBGIBERPAPEL GESTION,S.A.
19.20 EUR+3.50%5.716K0.60202.448M EUR1.75%Dịch vụ Phân phối
Mua
MEDMEDCOM TECH, S.A.
0.675 EUR0.00%10K2.268.732M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
1.950 EUR0.00%6.662K2.2319.462M EUR1.28%Dịch vụ Phân phối