Chứng khoán Tây Ban Nha bao gồm lĩnh vực Distribution Services

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Distribution Services. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Phân phối Điện tử21.259M EUR1.17%−4.05%14.227K1
Nhà phân phối bán buôn410.417M EUR1.85%−0.14%2.74K2