Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

13
Cổ phiếu
15.055B
Giá trị vốn hóa thị trường
525.475K
Khối lượng
+0.68%
Thay đổi
+10.68%
Hiệu suất Tháng
+18.16%
Hiệu suất Năm
+19.24%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALMALMIRALL S.A.
8.495 EUR+0.59%168.207K0.891.768B EUR−0.06 EUR−0.98%1.76%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BSTBIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.
0.417 EUR−0.71%165.921K0.9024.203M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
FAEFAES FARMA, S.A.
3.195 EUR+0.79%149.406K0.55988.696M EUR11.000.29 EUR+12.95%4.67%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
GRFGRIFOLS S.A.
13.300 EUR+0.68%901.608K0.797.905B EUR1072.580.01 EUR−98.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LABLABIANA HEALTH, S.A.
1.15 EUR−0.86%3.656K4.078.377M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NTHNATURHOUSE HEALTH, S.A
1.635 EUR0.00%18.776K1.5998.017M EUR7.43%Công nghệ Sức khỏe
ORYORYZON GENOMICS, S.A.
2.210 EUR+6.00%840.49K12.36122.344M EUR−0.07 EUR−2.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PANGPANGAEA ONCOLOGY S.A.
1.82 EUR0.00%1000.2155.406M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
PHMPHARMA MAR, S.A.
38.96 EUR+0.41%68.406K1.76710.302M EUR50.250.78 EUR1.36%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PRMPRIM, S.A.
10.40 EUR−0.48%4.245K2.22177.117M EUR2.84%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
RJFLABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
2.37 EUR−0.42%14.668K2.21188.229M EUR1.36%Công nghệ Sức khỏe
ROVILABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
56.55 EUR+0.71%59.427K0.642.996B EUR15.323.69 EUR+12.96%1.87%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VYTVYTRUS BIOTECH, S.A.
2.04 EUR+2.51%2500.0914.159M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe