Chứng khoán Tây Ban Nha bao gồm lĩnh vực Technology Services

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Technology Services. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ thông tin29.354B EUR1.60%+0.11%208.316K5
Phần mềm / Dịch vụ Internet86.681M EUR−1.60%5.846K1
Phần mềm đã đóng gói204.741M EUR0.16%+0.91%4.321K4