Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

11
Cổ phiếu
32.493B
Giá trị vốn hóa thị trường
561.679K
Khối lượng
−0.80%
Thay đổi
+9.63%
Hiệu suất Tháng
+28.93%
Hiệu suất Năm
+30.69%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGILAGILE CONTENT, S.A.
3.54 EUR−0.84%7410.3781.953M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALCALTIA CONSULTORES, S.A.
4.76 EUR0.00%00.00327.353M EUR0.68%Dịch vụ Công nghệ
AMSAMADEUS IT GROUP, S.A.
64.30 EUR−0.71%601.556K0.9929.134B EUR30.322.12 EUR+89.82%0.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CLECLEVER GLOBAL, S.A.
0.113 EUR0.00%02.794M EURDịch vụ Công nghệ
FACEFACEPHI BIOMETRIA, S.A.
2.49 EUR+0.40%29.819K1.2451.937M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
GIGAGIGAS HOSTING, S.A.
7.30 EUR−3.44%8210.1787.749M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
IDRINDRA SISTEMAS S.A., SERIE A
13.94 EUR−1.97%288.487K0.832.505B EUR13.301.05 EUR+37.61%1.42%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IZERIZERTIS, S.A.
8.84 EUR0.00%00.00233.461M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NTXNETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
3.80 EUR+2.70%3.47K0.9531.96M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
RSSREVENGA INGENIEROS, S.A.
3.26 EUR−0.61%3.376K1.4036.264M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SCOSERESCO, S.A.
4.30 EUR+2.38%7380.84Dịch vụ Công nghệ