Cửa hàng điện tử / Gia dụng

Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: cửa hàng điện tử / gia dụng

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, cửa hàng điện tử / gia dụng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như SINGER (SRI LANKA) PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SOFTLOGIC HOLDINGS PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC17,865 B LKR15,6 LKR+0,65%200,95 K2,62−0,15 LKR−2.528,57%0,00%Bán Lẻ
SHL.N0000SOFTLOGIC HOLDINGS PLC10,494 B LKR9,0 LKR+3,45%772,99 K2,88−18,18 LKR+10,68%0,00%Bán Lẻ
KPHL.N0000KAPRUKA HOLDINGS PLC6,9 LKR0,00%19,512 K4,43Bán Lẻ