Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Sri Lanka

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính1.863 T LKR3.38%+1.45%833.714 K988
Hàng tiêu dùng không lâu bền786.643 B LKR8.87%+1.24%87.881 K722
Bán Lẻ489.943 B LKR1.31%+0.74%282.787 K59
Sản xuất Chế tạo384.904 B LKR4.49%+0.85%284.494 K723
Dịch vụ Khách hàng339.507 B LKR1.27%+0.43%43.253 K337
Truyền thông251.562 B LKR4.39%+1.47%427.259 K22
Dịch vụ Phân phối251.525 B LKR1.50%+2.07%179.824 K313
Công nghiệp Chế biến244.719 B LKR2.65%−0.14%2.076 M630
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe127.5 B LKR2.28%−0.09%19.302 K28
Khoáng sản phi năng lượng74.764 B LKR4.73%+1.54%49.605 K310
Công ty dịch vụ công cộng56.817 B LKR4.62%+0.12%46.156 K29
Hỗn hợp33.265 B LKR0.58%+3.48%65.197 K28
Năng lượng Mỏ29.54 B LKR11.37%+1.27%62.272 K22
Dịch vụ Công nghiệp24.1 B LKR0.00%+0.42%342.301 K13
Dịch vụ Thương mại21.426 B LKR1.87%−0.90%11.452 K28
Dịch vụ Công nghệ15.77 B LKR0.00%+0.64%488.986 K23
Khách hàng Lâu năm15.077 B LKR0.53%+2.47%52.096 K57
Công nghệ Điện tử6.181 B LKR+0.86%72.991 K11
Vận chuyển893.709 M LKR+5.73%48122
Công nghệ Sức khỏe311.3 M LKR+9.09%1.004 M11