Xu hướng của cộng đồng

EXPO.N0000
EXPOLANKA HOLDINGS PLC
EXPO.N0000
HASU.N0000
HNB ASSURANCE PLC
HASU.N0000
JAT.N0000
JAT HOLDINGS LIMITED
JAT.N0000
LMF.N0000
LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
LMF.N0000
JKH.N0000
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
JKH.N0000
DIPD.N0000
DIPPED PRODUCTS PLC
DIPD.N0000
SLTL.N0000
SRI LANKA TELECOM PLC
SLTL.N0000
COMB.N0000
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
COMB.N0000
CALT.N0000
CAPITAL ALLIANCE PLC
CALT.N0000
CCS.N0000
CEYLON COLD STORES PLC
CCS.N0000
GiáHôm nayTuầnTháng6 thángNăm5 năm
USD so với LKR-------
EUR so với LKR-------
JPY so với LKR-------
GBP so với LKR-------
CHF so với LKR-------
CNY so với LKR-------

Các chỉ báo kinh tế chính