Cửa hàng Đặc sản

Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: cửa hàng đặc sản

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, cửa hàng đặc sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
UML.N0000UNITED MOTORS LANKA PLC6,992 B LKR71,0 LKR−6,08%24,5 K6,783,25%Bán Lẻ
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC5,405 B LKR595,00 LKR−5,52%1,376 K2,25127,854,65 LKR−92,58%1,71%Bán Lẻ