Dịch vụ Thương mại

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: dịch vụ thương mại

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ thương mại. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AMBEON HOLDINGS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như TESS AGRO PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC15.096 B LKR41.8 LKR−1.18%210.006.366.58 LKR+456.12%4.02%
CARE.N0000PRINTCARE PLC4.126 B LKR47.9 LKR−0.21%21.301 K2.8514.433.32 LKR−88.05%9.38%
TESS.N0000TESS AGRO PLC791.436 M LKR1.1 LKR0.00%95.22 K0.10−0.03 LKR−356.00%0.00%
TESS.X0000TESS AGRO PLC791.436 M LKR0.8 LKR+14.29%164.044 K0.15−0.03 LKR−357.72%0.00%
LPRT.N0000LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC555.139 M LKR193.75 LKR+7.19%10.002.7171.51 LKR+69.69%2.65%
CPRT.N0000CEYLON PRINTERS PLC65.719 M LKR119.75 LKR−7.71%90.16−9.70 LKR−74.98%0.00%
EXT.N0000EXTERMINATORS PLC7.4 LKR+1.37%26.526 K3.13
EML.N0000E M L CONSULTANTS LIMITED4.0 LKR0.00%7.42 K0.04