Khách hàng Lâu năm

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như KELANI TYRES PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ABANS ELECTRICALS PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TYRE.N0000KELANI TYRES PLC5.829 B LKR72.9 LKR+0.83%7440.095.5513.14 LKR+190.39%6.90%
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC3.934 B LKR24.3 LKR−2.80%2.215 K0.3811.462.12 LKR−51.88%0.00%
ASHO.N0000LANKA ASHOK LEYLAND PLC2.788 B LKR755.00 LKR−0.66%120.313.19236.91 LKR+475.73%0.65%
AABAN.N0000ABANS ELECTRICALS PLC1.168 B LKR229.00 LKR+11.71%16.063 K1.653.2570.50 LKR+285.72%2.19%
CERA.N0000LANKA CERAMIC PLC600 M LKR103.00 LKR−0.48%100.0254.571.89 LKR2.50%
BLUE.N0000BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC255.053 M LKR0.4 LKR0.00%3.586 M6.73−0.10 LKR−179.89%0.00%
RGEM.N0000RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC249.6 M LKR104.00 LKR−0.48%10.006.0717.14 LKR+83.65%0.00%