Hàng tiêu dùng không lâu bền

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: hàng tiêu dùng không lâu bền

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hàng tiêu dùng không lâu bền. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CEYLON TOBACCO COMPANY PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC248.438 B LKR1329.00 LKR+0.02%1750.058.75151.94 LKR+27.71%13.43%
Mua
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC126.04 B LKR27.4 LKR−1.79%67.783 K0.098.343.29 LKR−5.04%14.16%
Sức mua mạnh
MELS.N0000MELSTACORP PLC104.303 B LKR89.5 LKR−0.33%11.451 K0.1411.667.67 LKR−60.31%10.03%
Sức mua mạnh
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC93.3 B LKR1120.00 LKR−2.61%1260.1011.8494.63 LKR+5.31%5.08%
Sức mua mạnh
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC59.305 B LKR62.7 LKR+2.79%47.99 K0.1018.203.45 LKR+45.49%3.00%
Sức mua mạnh
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC30.674 B LKR1529.00 LKR+4.73%20.058.84172.91 LKR+1.69%5.56%
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC27.953 B LKR39.0 LKR0.00%636.768 K1.671.92%
Sức mua mạnh
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC20.737 B LKR1000.00 LKR0.00%2974.17107.189.33 LKR−98.15%5.00%
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC18.684 B LKR92.1 LKR+0.44%18.035 K0.209.529.67 LKR−42.01%13.06%
LAMB.N0000KOTMALE HOLDINGS PLC13.4 B LKR439.75 LKR−0.06%250.5820.6321.31 LKR+19.91%0.00%
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC12.559 B LKR31.7 LKR+0.96%541.01 K0.436.444.92 LKR+96.58%2.01%
HARI.N0000HARISCHANDRA MILLS PLC8.446 B LKR4390.00 LKR+2.09%100.490.91%
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED6.035 B LKR25.4 LKR−0.39%2110.046.304.03 LKR−56.21%11.76%
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC5.748 B LKR121.00 LKR+1.04%15.259 K0.4722.19%
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED2.956 B LKR3.7 LKR0.00%213.093 K0.37−0.94 LKR−175.45%0.00%
SOY.N0000CONVENIENCE FOODS LANKA PLC2.368 B LKR880.25 LKR+2.35%60.0515.5456.64 LKR−73.49%0.55%
SWAD.N0000SWADESHI INDUSTRIAL WORKS PLC2.241 B LKR15000.00 LKR0.00%30.6413.931076.74 LKR−38.16%0.01%
RWSL.N0000RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC2.06 B LKR7.1 LKR−2.74%73.656 K1.455.971.19 LKR−12.86%2.74%
LDEV.N0000LANKEM DEVELOPMENTS PLC2.016 B LKR16.8 LKR−0.59%25.547 K0.084.563.68 LKR−63.39%0.00%
UDPL.N0000UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC1.383 B LKR72.0 LKR+2.86%8050.242.7226.43 LKR−49.74%0.00%
TSML.N0000TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC1.221 B LKR40.7 LKR0.00%1.274 K0.29−1.37 LKR−42.43%16.39%
HVA.N0000HVA FOODS PLC441.751 M LKR4.0 LKR+2.56%11.08 K0.27−0.69 LKR+75.61%0.00%
HELA.N0000HELA APPAREL HOLDINGS PLC7.5 LKR0.00%367.731 K0.16