Dịch vụ Phân phối

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LANKA IOC PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như OFFICE EQUIPMENT PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LIOC.N0000LANKA IOC PLC66.026 B LKR124.50 LKR−2.35%252.177 K0.373.23%
Sức mua mạnh
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC59.793 B LKR52.3 LKR−1.88%159.751 K0.326.068.63 LKR+1.37%1.90%
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC49.097 B LKR250.00 LKR−3.75%12 K6.047.5033.32 LKR−58.62%0.84%
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC23.176 B LKR109.00 LKR−0.91%19.974 K0.684.5124.15 LKR−67.74%0.00%
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC13.842 B LKR38.0 LKR+1.33%11.026 K1.08108.570.35 LKR−83.72%0.00%
LGL.X0000LAUGFS GAS PLC13.842 B LKR25.4 LKR−2.31%22.741 K2.4172.570.35 LKR−83.72%0.00%
KFP.N0000KEELLS FOOD PRODUCTS PLC3.742 B LKR154.00 LKR+0.16%20.00−10.55 LKR−219.47%1.36%
AUTO.N0000THE AUTODROME PLC1.284 B LKR105.50 LKR−2.31%30.0327.043.90 LKR+269.25%0.00%
SMOT.N0000SATHOSA MOTORS PLC1.207 B LKR180.00 LKR−11.33%10.0011.8115.25 LKR0.00%
ASIY.N0000ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC1.17 B LKR4.5 LKR−2.17%391.105 K0.755.570.81 LKR−14.34%12.22%
CTBL.N0000CEYLON TEA BROKERS PLC893.76 M LKR4.9 LKR−2.00%12.104 K0.238.940.55 LKR−35.07%13.88%
GEST.N0000GESTETNER OF CEYLON PLC285.05 M LKR107.00 LKR−4.68%1.458 K2.772.9736.03 LKR+85.57%9.32%
OFEQ.N0000OFFICE EQUIPMENT PLC84.19 M LKR109.00 LKR+9.00%100.13