Tài chính

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LOLC HOLDINGS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SEYLAN DEVELOPMENTS PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC226.076 B LKR475.00 LKR−0.84%55.772 K0.877.4064.21 LKR−51.97%0.00%
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC221.631 B LKR6.7 LKR+3.08%779.519 K0.1110.550.63 LKR−22.07%0.00%
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC149.471 B LKR113.50 LKR−0.44%154.878 K0.495.5120.61 LKR3.84%
Sức mua mạnh
COMB.X0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC149.471 B LKR89.7 LKR−0.88%29.949 K0.334.3620.57 LKR4.81%
Sức mua mạnh
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC107.103 B LKR195.50 LKR−0.76%295.098 K1.264.8740.15 LKR2.01%
Sức mua mạnh
HNB.X0000HATTON NATIONAL BANK PLC107.103 B LKR157.00 LKR−0.63%15.18 K0.183.9240.02 LKR2.49%
Sức mua mạnh
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC91.353 B LKR77.8 LKR+0.52%185.483 K0.324.8815.96 LKR7.51%
Sức mua mạnh
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC55.581 B LKR2500.00 LKR−3.85%100.255.75435.10 LKR−9.29%1.80%
CINS.X0000CEYLINCO INSURANCE PLC55.581 B LKR870.00 LKR−0.57%1.534 K0.322.00435.10 LKR−9.29%5.17%
NTB.X0000NATIONS TRUST BANK PLC39.924 B LKR121.50 LKR−0.41%50.013.1638.40 LKR2.03%
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC39.924 B LKR123.50 LKR+0.61%357.735 K1.043.2238.39 LKR1.95%
Sức mua mạnh
LFIN.N0000LB FINANCE PLC39.172 B LKR70.6 LKR−0.14%56.579 K0.147.43%
Sức mua mạnh
SFCL.N0000SENKADAGALA FINANCE PLC35.375 B LKR399.75 LKR0.00%370.4148.428.26 LKR−14.98%0.16%
DFCC.N0000DFCC BANK34.829 B LKR80.5 LKR+0.63%33.883 K0.083.3723.90 LKR3.54%
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC32.826 B LKR79.8 LKR+0.63%115.47 K0.175.7413.91 LKR2.43%
SEYB.X0000SEYLAN BANK PLC28.605 B LKR40.4 LKR+1.00%28.87 K0.123.3612.04 LKR2.31%
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC28.605 B LKR50.2 LKR+0.60%8.844 K0.114.1512.09 LKR1.88%
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC28.58 B LKR48.9 LKR+1.03%3.66 K0.057.596.44 LKR+27.67%18.04%
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC28.192 B LKR124.00 LKR+1.64%2.556 K0.013.5734.70 LKR+19.94%3.43%
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC25.853 B LKR12.2 LKR0.00%151.455 K0.116.681.83 LKR−2.96%5.53%
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC24.375 B LKR64.8 LKR−1.22%56.899 K0.447.628.51 LKR+18.92%5.77%
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC22.375 B LKR18.0 LKR0.00%257.329 K0.966.652.71 LKR−41.72%6.94%
CALT.N0000CAPITAL ALLIANCE PLC15.977 B LKR48.5 LKR0.00%124.324 K0.461.1343.06 LKR+807.58%43.30%
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC15.205 B LKR24.7 LKR+0.82%41.91 K0.401.3817.93 LKR+500.25%58.70%
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC13.356 B LKR205.00 LKR−3.53%22.187 K9.529.5621.45 LKR−37.93%2.44%
CDB.X0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE LIMITED13.356 B LKR92.0 LKR+1.55%1.501 K0.184.2921.45 LKR−37.93%5.43%
ABL.N0000AMANA BANK PLC13.227 B LKR2.4 LKR0.00%36.606 K0.035.260.46 LKR0.00%
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC12.006 B LKR53.0 LKR−0.75%2.254 M6.232.8718.45 LKR+130.48%5.00%
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC11.196 B LKR35.4 LKR+2.61%75.091 K0.183.4610.22 LKR−11.23%2.84%
UBC.N0000UNION BANK OF COLOMBO PLC10.836 B LKR10.0 LKR−0.99%42.461 K0.1232.450.31 LKR0.00%
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC10.124 B LKR43.9 LKR+2.09%224.892 K0.535.458.06 LKR+17.75%2.33%
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC10.046 B LKR22.7 LKR+0.44%131.425 K0.115.304.28 LKR1.10%
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED9.238 B LKR18.0 LKR0.00%51.413 K0.2910.311.75 LKR−40.02%4.36%
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED8.719 B LKR9.4 LKR+1.08%465.332 K0.229.570.98 LKR−76.07%10.75%
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC8.52 B LKR56.5 LKR0.00%4880.014.7111.98 LKR+0.02%6.87%
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED8.244 B LKR5.9 LKR+1.72%4.884 K0.0320.580.29 LKR0.00%
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC7.036 B LKR7.3 LKR+2.82%688.121 K0.36−2.66 LKR−76.32%0.00%
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC6.96 B LKR29.0 LKR−4.29%1.307 K0.0345.020.64 LKR−90.35%0.86%
RIL.N0000R I L PROPERTY LIMITED6.48 B LKR8.2 LKR+2.50%606.061 K0.21171.190.05 LKR0.00%
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC6.16 B LKR6.4 LKR−1.54%1.007 K0.14−3.76 LKR+1.59%0.00%
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC5.932 B LKR59.7 LKR+4.01%16.703 K0.323.3417.90 LKR0.92%
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC5.817 B LKR34.8 LKR+0.29%9.105 K0.559.713.58 LKR0.00%
SEMB.X0000SMB LEASING PLC5.635 B LKR0.3 LKR0.00%1.266 K0.0022.390.01 LKR+139.29%0.00%
SEMB.N0000SMB LEASING PLC5.635 B LKR0.7 LKR0.00%28.335 K0.0152.240.01 LKR+139.29%0.00%
CALF.N0000DIALOG FINANCE PLC5.048 B LKR43.0 LKR−0.46%1.735 K0.72−0.19 LKR−127.79%0.00%
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC4.5 B LKR22.4 LKR−2.61%10.477 K0.258.592.61 LKR−18.03%11.11%
JKL.N0000JOHN KEELLS PLC4.183 B LKR69.8 LKR−0.29%1750.0118.553.76 LKR−7.81%4.22%
CLND.N0000COLOMBO LAND AND DEVELOPMENT COMPANY PLC3.978 B LKR19.9 LKR+4.74%1000.0011.101.79 LKR0.00%
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC3.555 B LKR105.75 LKR+0.71%15.298 K0.274.3924.12 LKR−9.89%4.74%
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC3.516 B LKR17.5 LKR+2.94%79.92 K0.544.60%
LVEF.N0000LVL ENERGY FUND PLC3.214 B LKR4.6 LKR0.00%573.885 K1.68−0.39 LKR−185.28%0.00%
HUNT.N0000HUNTERS & COMPANY PLC3.154 B LKR619.00 LKR+3.17%50.0320.1030.79 LKR−73.82%0.82%
MBSL.N0000MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC3.147 B LKR6.2 LKR+1.64%114.791 K0.0820.040.31 LKR0.00%
CSF.N0000NATION LANKA FINANCE PLC2.799 B LKR0.4 LKR0.00%2.811 M1.55−0.23 LKR+28.38%0.00%
KZOO.N0000RENUKA CAPITAL PLC2.635 B LKR8.7 LKR+2.35%1.847 M2.765.721.52 LKR+219.28%0.00%
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC2.584 B LKR18.5 LKR+6.94%56.77 K1.836.49%
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC2.561 B LKR23.0 LKR0.00%27.138 K0.190.00%
ATL.N0000AMANA TAKAFUL PLC2.403 B LKR11.7 LKR−0.85%2020.0515.490.76 LKR+32.07%0.00%
PMB.N0000PEOPLE`S MERCHANT FINANCE PLC2.351 B LKR5.6 LKR+1.82%2.603 K0.04−0.12 LKR0.00%
SHAW.N0000LEE HEDGES PLC2.304 B LKR90.0 LKR+0.11%29.528 K66.374.9518.19 LKR−7.45%1.11%
ONAL.N0000ON'ALLY HOLDINGS PLC2.297 B LKR24.6 LKR−1.60%1.432 K0.308.10%
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL2.258 B LKR35.8 LKR+3.17%1.156 K0.070.00%
SDF.N0000SARVODAYA DEVELOPMENT FINANCE PLC2.035 B LKR13.6 LKR0.00%1500.018.891.53 LKR−3.76%5.51%
CTLD.N0000C T LAND DEVELOPMENT PLC1.991 B LKR24.5 LKR−1.21%4.001 K0.50103.680.24 LKR−73.46%0.00%
BFN.N0000ORIENT FINANCE PLC1.984 B LKR9.5 LKR+3.26%74.01 K12.7824.990.38 LKR+2.87%0.00%
LCBF.N0000LANKA CREDIT AND BUSINESS FINANCE PLC1.896 B LKR2.5 LKR0.00%53.012 K0.0314.010.18 LKR+8.25%0.00%
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC1.664 B LKR13.8 LKR+4.55%7.452 K1.208.571.61 LKR−2.61%0.00%
COMD.N0000COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC1.509 B LKR124.50 LKR−0.20%210.034.9125.38 LKR+36.89%5.57%
AFSL.N0000ABANS FINANCE PLC1.411 B LKR21.2 LKR−3.64%2.277 K0.887.472.84 LKR−42.12%0.00%
EAST.N0000EAST WEST PROPERTIES PLC1.41 B LKR10.2 LKR+3.03%195.891 K0.9536.690.28 LKR−78.51%0.00%
PHAR.N0000COLOMBO CITY HOLDINGS PLC1.291 B LKR51.1 LKR−1.73%360.025.0610.10 LKR0.00%
ETWO.N0000EQUITY TWO PLC1.163 B LKR37.5 LKR−3.85%1000.405.966.29 LKR+534.06%2.67%
CABO.N0000CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED1.028 B LKR57.3 LKR+0.53%410.015.5910.26 LKR+35.93%1.75%
WAPO.N0000GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC943.233 M LKR35.3 LKR+6.65%991.841 K8.422.6013.56 LKR0.00%
CFI.N0000COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC615.093 M LKR67.4 LKR−3.71%50.00−2.38 LKR−235.48%0.00%
SLND.N0000SERENDIB LAND PLC532.44 M LKR1395.00 LKR+0.22%160.1925.5454.62 LKR−0.98%1.87%
ACAP.N0000ASIA CAPITAL PLC485.921 M LKR3.7 LKR0.00%8.36 K0.20−0.53 LKR+94.92%0.00%
MHDL.N0000MILLENNIUM HOUSING DEVELOPERS PLC404.044 M LKR3.1 LKR0.00%6020.02−0.90 LKR+36.67%0.00%
SING.N0000STANDARD CAPITAL PLC239.918 M LKR39.1 LKR−9.70%510.139.414.15 LKR+24.14%0.00%
YORK.N0000YORK ARCADE HOLDINGS PLC99 M LKR130.75 LKR−3.15%2010.436.3720.52 LKR+80.03%0.00%
MDL.N0000MYLAND DEVELOPMENTS PLC9.0 LKR+1.12%3.488 K0.07
AINS.N0000ARPICO INSURANCE PLC23.0 LKR−1.29%1.188 K0.19
COOP.N0000CO-OPERATIVE INSURANCE COMPANY PLC3.2 LKR+6.67%15.899 M9.55
LGIL.N0000LOLC GENERAL INSURANCE PLC6.8 LKR0.00%120.215 K0.33
ATLL.N0000AMANA TAKAFUL LIFE LIMITED28.0 LKR+1.82%100.01
CCBNK.N0000CARGILLS BANK PLC8.6 LKR+1.18%115.659 K0.35
HNBF.X0000HNB FINANCE LIMITED5.6 LKR−3.45%2000.0119.530.29 LKR0.00%
UUBF.N0000UB FINANCE PLC0.7 LKR0.00%1.787 M2.92