Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HEMAS HOLDINGS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS) và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC52.507 B LKR88.0 LKR−1.57%470.882 K0.679.409.36 LKR+30.64%2.67%
Sức mua mạnh
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC26.846 B LKR24.0 LKR0.00%2.123 K0.0511.382.11 LKR+21.48%0.00%
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC24.611 B LKR110.00 LKR−0.90%3.635 K0.262.73%
AMSL.N0000ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC6.024 B LKR11.4 LKR0.00%15.582 K0.3812.320.93 LKR−40.60%0.00%
NHL.N0000NAWALOKA HOSPITALS PLC5.92 B LKR4.2 LKR+5.00%48.813 K0.53−0.32 LKR+31.43%0.00%
CHL.N0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)4.626 B LKR118.00 LKR0.00%5261.2716.207.28 LKR−65.06%1.93%
CHL.X0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)4.626 B LKR100.0 LKR+5.26%11.818 K50.7413.837.23 LKR−65.36%2.36%
SINH.N0000SINGHE HOSPITALS LIMITED948.862 M LKR2.2 LKR−4.35%62.107 K0.49−0.06 LKR−217.12%0.00%