Hỗn hợp

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC11.624 B LKR28.7 LKR−1.71%144.943 K0.931.2722.62 LKR+719.24%60.10%
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC9.087 B LKR103.50 LKR+3.24%18.571 K0.492.9035.67 LKR2.13%
REEF.N0000CITRUS LEISURE PLC3.357 B LKR5.2 LKR−1.89%115.755 K0.15−3.32 LKR−36.88%0.00%
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED2.685 B LKR14.3 LKR−2.05%8.136 K0.19−0.79 LKR−128.76%0.00%
RHL.X0000RENUKA HOLDINGS LIMITED2.685 B LKR11.2 LKR−0.88%200.00−0.79 LKR−128.86%0.00%
LVEN.N0000LANKA VENTURES PLC1.779 B LKR30.5 LKR−1.29%1900.18−2.36 LKR−191.05%0.00%
EMER.N0000EASTERN MERCHANTS PLC849.507 M LKR7.6 LKR−1.30%11.904 K0.36−0.49 LKR−106.76%0.00%
CIT.N0000COLOMBO INVESTMENT TRUST PLC695.467 M LKR98.0 LKR−8.62%1861.09143.570.68 LKR0.00%