Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TKYO.X0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC22.346 B LKR47.0 LKR+0.64%127.269 K0.478.035.85 LKR+18.88%2.90%
Sức mua mạnh
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC22.346 B LKR53.4 LKR+0.75%17.324 K0.089.125.85 LKR+18.88%2.60%
Sức mua mạnh
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC8.653 B LKR120.00 LKR+0.21%15.64 K1.326.4118.73 LKR−36.20%16.00%
ALUM.N0000ALUMEX PLC7.004 B LKR11.8 LKR0.00%29.48 K0.0237.630.31 LKR0.00%
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC3.066 B LKR22.4 LKR−1.32%60.332 K0.17−3.75 LKR−1111.60%3.13%
BOPL.N0000BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC3.049 B LKR36.5 LKR0.00%6.506 K0.815.306.89 LKR−54.03%4.12%
ASCO.N0000LANKA REALTY INVESTMENTS PLC2.727 B LKR12.9 LKR+1.57%45.825 K0.15−1.44 LKR−328.05%0.00%
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC2.099 B LKR6.2 LKR−1.59%249.169 K0.666.250.99 LKR−43.28%0.00%
LALU.N0000LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC1.781 B LKR25.6 LKR−1.16%92.494 K0.2110.192.51 LKR−54.83%0.00%
ASPH.N0000INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC1.125 B LKR0.4 LKR+33.33%1.281 M1.00−0.00 LKR−106.87%0.00%