Công nghiệp Chế biến

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BROWNS INVESTMENTS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MAHAWELI COCONUT PLANTATIONS LIMITED và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC91.966 B LKR6.4 LKR−1.54%4.598 M0.275.881.09 LKR−49.23%0.00%
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC27.552 B LKR29.0 LKR+2.11%37.529 K0.279.393.09 LKR−7.70%5.72%
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC17.866 B LKR43.1 LKR+0.23%149.885 K0.267.305.91 LKR+642.97%6.05%
Sức mua mạnh
MAL.X0000MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC13.077 B LKR36.9 LKR−0.27%2600.96−0.12 LKR−101.06%0.43%
MAL.N0000MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC13.077 B LKR60.9 LKR+1.50%9260.30−0.12 LKR−101.06%0.26%
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC10.695 B LKR179.00 LKR+0.99%8.245 K0.133.3753.19 LKR+30.59%10.10%
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC8.146 B LKR343.00 LKR−0.15%6510.443.8289.79 LKR−21.79%3.79%
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC7.281 B LKR302.00 LKR0.00%24.791 K0.972.44123.69 LKR+342.42%9.05%
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC6.06 B LKR23.9 LKR+1.27%3.7 K1.987.873.04 LKR−53.90%6.28%
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC5.209 B LKR76.5 LKR−1.16%5.046 K0.222.8726.68 LKR−13.09%6.85%
AGAL.N0000AGALAWATTE PLANTATIONS PLC5.203 B LKR33.9 LKR−0.29%24.671 K0.290.00%
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC5 B LKR15.1 LKR+0.67%226.113 K0.288.301.82 LKR−59.62%4.47%
AGST.N0000AGSTAR PLC4.307 B LKR9.0 LKR0.00%262.61 K0.129.390.96 LKR−62.73%0.00%
LCEY.N0000LANKEM CEYLON PLC3.536 B LKR69.7 LKR−0.43%540.0040.901.70 LKR−95.57%14.56%
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC3.159 B LKR179.75 LKR−0.14%1.77 K0.1752.323.44 LKR−93.14%4.07%
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC3 B LKR120.00 LKR0.00%4350.31−9.16 LKR−116.20%2.92%
BALA.N0000BALANGODA PLANTATIONS PLC2.331 B LKR49.1 LKR−1.60%1.429 K0.124.06%
APLA.N0000ACL PLASTICS PLC1.769 B LKR420.00 LKR−4.49%1.012 K0.504.5791.84 LKR−58.26%3.57%
MASK.N0000MASKELIYA PLANTATIONS PLC1.7 B LKR32.2 LKR−0.31%1500.015.705.64 LKR−72.01%0.00%
MADU.N0000MADULSIMA PLANTATIONS PLC1.695 B LKR10.0 LKR0.00%4080.02−4.41 LKR−10597.09%0.00%
KAHA.N0000KAHAWATTE PLANTATIONS PLC1.69 B LKR17.0 LKR−1.16%26.648 K1.02−2.69 LKR−468.98%0.00%
HAPU.N0000HAPUGASTENNE PLANTATIONS PLC1.584 B LKR33.4 LKR+3.09%550.03−10.47 LKR−149.17%0.00%
CHMX.N0000CHEMANEX PLC1.299 B LKR82.7 LKR0.00%1000.0220.074.12 LKR−69.97%3.02%
HEXP.N0000HAYLEYS EXPORTS PLC1.284 B LKR53.5 LKR−2.37%12.896 K1.67−1.06 LKR−108.51%7.10%
UCAR.N0000UNION CHEMICALS LANKA PLC996.375 M LKR660.00 LKR+0.72%1710.664.32152.71 LKR−18.87%5.27%
MCPL.N0000MAHAWELI COCONUT PLANTATIONS LIMITED983.391 M LKR29.1 LKR+3.56%200.0120.981.39 LKR−47.21%5.34%
HOPL.N0000HORANA PLANTATIONS PLC952.5 M LKR38.1 LKR−2.31%4550.014.33%
SIL.N0000SAMSON INTERNATIONAL PLC645.498 M LKR168.00 LKR−0.59%3532.97−38.03 LKR−201.27%1.31%
AAGPL.N0000AGARAPATANA PLANTA7.5 LKR−2.60%28.188 K0.10