Sản xuất Chế tạo

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: sản xuất chế tạo

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, sản xuất chế tạo. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HAYLEYS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như KELANI CABLES PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
HAYL.N0000HAYLEYS PLC60.9 B LKR80.3 LKR−1.71%219.565 K0.6015.145.30 LKR−82.94%6.59%
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC40.701 B LKR20.2 LKR−0.98%14.075 K0.0864.090.32 LKR−91.20%6.00%
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC40.29 B LKR390.00 LKR−1.14%120.209.5240.96 LKR+4.67%0.46%
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC34.566 B LKR31.1 LKR0.00%374.733 K0.594.716.60 LKR−20.15%8.01%
CIC.X0000CIC HOLDINGS PLC26.025 B LKR52.5 LKR+0.19%163.308 K0.552.0126.10 LKR+30.20%4.76%
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC26.025 B LKR73.0 LKR−1.35%689.46 K2.162.8026.10 LKR+30.20%3.40%
HAYC.N0000HAYCARB PLC21.749 B LKR72.3 LKR−1.23%50.439 K1.355.8212.42 LKR−45.12%8.20%
AACL.N0000ACL CABLES PLC19.813 B LKR82.5 LKR−0.96%172.576 K1.206.4912.70 LKR−59.49%1.51%
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC17.48 B LKR29.3 LKR+0.34%128.717 K0.625.934.94 LKR−63.32%8.90%
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC14.087 B LKR50.0 LKR−2.53%289.803 K1.664.4811.16 LKR−45.92%9.50%
TILE.N0000LANKA TILES PLC13.475 B LKR50.0 LKR−1.96%130.561 K1.474.2311.81 LKR−23.78%12.01%
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC6.573 B LKR310.00 LKR+3.33%32.719 K1.303.2296.38 LKR−31.32%2.16%
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED5.891 B LKR19.3 LKR+0.52%6.141 K0.810.94%
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC4.901 B LKR440.00 LKR−1.95%3.696 K3.38−6.91 LKR−103.79%2.73%
BOGA.N0000BOGALA GRAPHITE LANKA PLC4.874 B LKR52.0 LKR+0.97%8.85 K0.4231.681.64 LKR−76.62%0.00%
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC3.593 B LKR50.5 LKR+0.80%510.01−152.31 LKR−1629.72%0.00%
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC3.423 B LKR96.5 LKR0.00%22.158 K2.6610.359.32 LKR−69.27%12.62%
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC2.903 B LKR118.50 LKR−2.07%231.602 K1.124.5226.23 LKR+33.47%2.42%
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC1.812 B LKR14.5 LKR−0.68%16.265 K0.07−5.16 LKR−174.82%0.00%
COCO.X0000RENUKA FOODS PLC1.812 B LKR12.5 LKR+0.81%3720.03−5.16 LKR−174.93%0.00%
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC1.185 B LKR17.5 LKR−2.23%8030.0212.251.43 LKR−47.90%8.38%
ACME.N0000ACME PRINTING & PACKAGING PLC551 M LKR5.5 LKR−5.17%8.39 K2.40−3.19 LKR−480.22%0.00%
PARA.N0000PARAGON CEYLON PLC49.714 M LKR49.6 LKR−20.64%3.7 K9.91